Pilsētas attīstības komitejas sēdē 13. janvārī deputāti uzklausīja domes izpilddirektora vietnieka Mārtiņa Tīdena informāciju par pašvaldības atteikumiem izmantot pirmpirkuma tiesības uz nekustamajiem īpašumiem.

Kā informēja Tīdenas, pašvaldībā izskatīti astoņi nekustamā īpašuma darījumi, kas notikuši 2020. gada decembrī. To kopējā summa ir 690 900 eiro. No šiem astoņiem darījumiem trīs bijuši par individuālām dzīvojamām mājām, divi par komercobjektiem, viens par vairākdzīvokļu dzīvojamo māju un divi par zemesgabaliem.

Atteikums no pirmpirkuma tiesībām izsniegts par īpašumiem:


Kungu iela 87A, sastāvošs no zemesgabala 13487 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 147 000 eiro;

Aroniju iela 7, sastāvošs no zemesgabala 1567 m2 kopplatībā, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 4000 eiro;

Kaiju iela 30, sastāvošs no zemesgabala 1404 m2 kopplatībā un uz tā esošām divām būvēm, par līgumā uzrādīto pirkuma maksu 100 000 eiro;

Tirgoņu iela 20A, sastāvošs no zemesgabala 706 m2 kopplatībā un uz tā esošas palīgēkas un garāžas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 60 000 eiro;

Oskara Kalpaka iela 38A, sastāvošs no zemesgabala 2867 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 90 000 eiro;

Priekules iela 9A, sastāvošs no zemesgabala 776 m2 kopplatībā un uz tā esošas būves, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 100 000 eiro;

Uliha iela 123, sastāvošs no zemesgabala 693 m2 kopplatībā un uz tā esošas dzīvojamās mājas, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 100 000 eiro;

Zirņu iela 17, sastāvošs no zemesgabala 1103 m2 kopplatībā un uz tā esošām sešām būvēm, par pirkuma līgumā uzrādīto pirkuma maksu 89 900 eiro.