Atbildot uz portāla irliepaja.lv jautājumu, viedokli par VARAM plānoto reģionālo reformu izsaka domes priekšsēdētāja vietnieks pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunārs Ansiņš.

"Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija ir prezentējusi vietējo pašvaldību administratīvi teritoriālās reformas informatīvo ziņojumu, kas Latvijas teritoriju paredz iedalīt 35 pašvaldībās. Šo plānu es uzskatu kā sākuma piedāvājumu, kurš noteikti tiks izmainīts. Domāju, administratīvi teritoriālās reformas lielākais izaicinājums ir izstrādāt tādu reformu, kas būtiski uzlabos situāciju Latvijas reģionos.

Piekrītu, ka nepieciešams efektivizēt teritoriālo sadrumstalotību, bet, lai varētu izdarīt pilnvērtīgus un faktos balstītus secinājumus, esošais ziņojums jāpapildina ar detalizētāku un visaptverošāku pašreizējās situācijas analīzi, jānodefinē konkrēti un precīzi reformas mērķi un tās ieguvumi, jāsagatavo teritoriālās organizācijas kritēriji, jānodefinē plānoto izmaiņu seku prognozes, jāparedz risinājumi, kas mazinātu reformas negatīvās blakusparādības.

Piemēram, raugoties no sociālās palīdzības nodrošināšanas skatupunkta, šobrīd nav dots skaidrs redzējums, kā notiks sociālās palīdzības samērošana visos apvienotajos novados. Līdz šim katra pašvaldība pati pēc savām iespējām un ieskatiem noteica gan dažādus sociālās palīdzības veidus, pabalstu apmēru, brīvpusdienas skolēniem, braukšanas maksas atvieglojumus sabiedriskajā transportā, dzīvokļa pabalstus vai pabalstus senioriem veselības uzlabošanai u.c. Pēc reformas sociālais nodrošinājums nedrīkstētu atšķirties, tādēļ jātiek skaidrībā, vai būs kāds pārejas posms, vai kāds finansējums, ar kuru sabalansēt šīs atšķirības?

Es domāju, vēl ir daudz jautājumu, uz kuriem būtu svarīgi visai sabiedrībai saņemt skaidras atbildes pirms viennozīmīgi atbildēt par reformas ietekmi uz iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Ja šīs atbildes būs pārliecinošas, tad, domāju, arī no iedzīvotājiem nebūs iebildumu reformai. Šobrīd vēl daudz analītiska darba jāiegulda un jāskaidro potenciālās izmaiņas".