Lai gan Liepājas ostu jau gadsimtiem ilgi raksturo kā neaizsalstošu, tik bargās ziemās kā šī ledus veidojas arī šeit, un ir jārūpējas, lai tas netraucētu kuģu kustībai un pietauvošanai. Velkoņa/ ledlauža “Klints” kapteinis stāsta, ka ikdienas notiek uzturēšanas darbi un vismaz reizi diennaktī tiek izbraukta visa ostas akvatorija – Tirdzniecības kanāls, Ziemas osta, Brīvosta, Karostas kanāls un Priekšosta.  Šoziem biezākā ledus kārta bijusi 10 cm bieza.