Liepajalv: Vita Pētersone ir pasniedzēja un bērnu dramatisko pulciņu režisore. "Gada liepājnieks 2019" titulu viņa iegūst par ieguldījumu Liepājas bērnu un jauniešu izglītībā, estētiskajā audzināšanā un amatieru teātra mākslas popularizēšanā daudzu gadu garumā.

2019. gada nogalē tika svinēta Bērnu teātra 50 gadu jubileja. Tas kopš pirmās izveidošanas dienas darbojas režisores Vitas Pētersones vadībā. Kolektīva dalībnieki ir Liepājas pilsētas bērni un jaunieši, atsevišķās izrādēs tiek iesaistīti arī pieaugušie. Bērnu teātris režisores vadībā pusgadsimta garumā izglītojis un audzinājis vairākas liepājnieku paaudzes, attīstot izpratni par teātra mākslu un pilnveidojot jauno cilvēku personības, un tā darbības laikā kļuvis par atpazīstamu un nozīmīgu Liepājas sabiedrības izglītības un kultūras procesu daļu. Tas ir režisores mūža darbs, un neatsverams ieguldījums Liepājas bērnu un jauniešu izglītībā, estētiskajā audzināšanā, Liepājas kultūrtelpas attīstībā un amatieru teātra mākslas popularizēšanā Liepājā, iegūtas atzinīgas pakāpes Liepājas bērnu un jauniešu teātra skatēs, Liepājas literāro uzvedumu un skatuves runas konkursos.

Jau 2009. gadā liepājnieki režisores devumu novērtēja ar titula "Gada Liepājnieks" īpašo nomināciju par ieguldījumu bērnu teātra mākslas attīstībā Liepājā, teātra mīlestību ieaudzinot vairākām liepājnieku paaudzēm.

Šā gada 23. februārī režisore Vita Pētersone atzīmēja 80 gadu jubileju.