Lsm.lv: Liepājā pabeigta latviešu valodas zināšanu un prasmju līmeņa pārbaude mazākumtautību izglītības iestāžu skolotājiem. Ir pedagogi, kuriem tā nav atbilstīgā kvalitātē, lai spētu nodrošināt mācības valsts valodā. Jaunajā mācību gadā mazākumtautību skolās turpināsies pakāpeniska pāreja, pamazām izbeidzot mazākumtautību programmu īstenošanu, tāpēc skolotāju valsts valodas zināšanas ir ļoti svarīgas.  Par secinājumiem – TV Kurzeme.