TV Kurzeme: Šonedēļ Liepājas muzejā atklāta īpaši Liepājai veidota izstāde "Tēlniecība/ Keramika/ Stikls", kurā savus darbus eksponē Latvijas Mākslas akadēmijas vizuāli plastiskās mākslas nozares pasniedzēji un studenti. Galvenais uzsvars šajos eksponātos tiek likts uz to idejisko atšķirību.