TV Kurzeme: Labklājības ministrija kopā ar plānošanas reģioniem un pašvaldībām valstī realizē deinstitucionalizācijas projektu, kura galvenais mērķis ir nodrošināt bērnu namu audzēkņiem ģimenisku vidi. Minētā projekta ietvaros Liepājā jau 2021. gada jūlijā bērnu nama audzēkņi pārvāksies uz jauniem, ģimeniskai videi pietuvinātiem apartamentiem, savukārt esošo bērnu nama ēku plānots izmantot citiem mērķiem.