TV Kurzeme: Liepājā vairāki uzņēmēji un IT jomas speciālisti izveidojuši mobilo bezmaksas lietotni “Giveazy”, kurā Latvijas iedzīvotāji aicināti ievietot informāciju par lietām, kas pašiem vairs nav nepieciešamas, bet šobrīd būtu ļoti noderīgas citiem – piemēram, liels pieprasījums šobrīd ir pēc lietotiem datoriem, kas skolēniem vajadzīgi mācībām attālinātā režīmā. Sākotnēji bijusi doma lietotni izmantot saistībā ar vides problēmām, rosinot dažādu priekšmetu atkārtotu izmantošanu, nevis izmešanu atkritumos, taču saistībā ar “Covid 19” izplatību jaunā aplikācija steigšus pielāgota pašreizējām vajadzībām.