Liepajalv: Guna Krēgere-Medne ir Kurzemes ģimeņu atbalsta centra vadītāja. "Gada liepājnieks 2019" titulu ir pelnījusi par ieguldījumu audžuģimeņu popularizēšanā, par atbalstu liepājnieku ģimenēm ar bērniem un iniciatīvu, organizējot sarunu vakaru ciklu "Izaugt ģimenē" audžuģimenēm un aizbildņiem.

2019.gadā Kurzemes reģiona Ģimeņu atbalsta centrs "Liepāja" rīkoja sarunu vakaru ciklu ģimenēm, kuras apsver iespēju kļūt par audžuģimeni, aizbildni, adoptētāju vai viesģimeni. Sarunu vakari notika katra mēneša pirmajā piektdienā. Uz sarunu vakariem bija aicināti visi, kam radusies interese par audžuģimenes izveidi vai kļūšanu par aizbildni. Sarunu vakaros piedalījās arī pieredzējušas audžuģimenes, tika sniegta informācija par dažādiem aprūpes veidiem, atbalsta sistēmu audžuģimenēm, par apmācības iespējām Liepājā. Centrs organizē arī apmācību grupas potenciālajiem adoptētājiem un topošajām audžuģimenēm.

2019.gada sākumā audžuģimenēs Liepājā un ārpus Liepājas iespēja augt ģimeniskā vidē bija 44 Liepājas pašvaldības bērniem, kuri palikuši bez vecāku gādības. Šobrīd audžuģimenēs audzina 59 Liepājas bērnus.

Savukārt agrīnās intervences pakalpojums jeb "bēbīšu skoliņa", kurš Liepājā ieviests 2019.gada sākumā, Latvijas sociālās jomas profesionāļu vidū tiek vērtēts kā labs preventīvs pakalpojums vecākiem un viņu mazuļiem. Tā ir atbalsta programma ģimenēm, kurās aug bērni vecumā no 3 mēnešiem līdz 3 gadiem, kuru vecākiem ir grūtības ar bērnu audzināšanu un attīstību.