Ērika Birzkopa ir Liepājas literātu un radošo mūziķu biedrības "Helikons" valdes priekšsēdētāja un "Zupas virtuves" atbildīgā persona. "Gada liepājnieks 2019" titulu Ērika Birzkopa saņem par Liepājas rakstnieku un mākslinieku darbu apkopošanu un izdošanu, kā arī nesavtīgu darbu sabiedrības labā, rūpējoties par līdzcilvēkiem. Jau 20 gadus kā brīvprātīgā vada zupas virtuvi trūcīgiem liepājniekiem, organizē papildus pasākumus, uz kuriem ierodas literāti, mūziķi, floristi un citi interesanti cilvēki. Trūkumcietējus Ērika apgādā ar drēbēm, apaviem un pārtiku.

Ērika par brīvu, bez atalgojuma 15 gadus ir vadījusi biedrību "Helikons", sastādījusi un izdevusi 30 "Helikona" žurnālus, vadījusi un apkopojusi līdz izdošanai 25 Liepājas rakstnieku grāmatas, 20 gadus kristīgās dzejas ,,Baltā stunda'' pasākumu organizatore. Ērika ir organizējusi vairāk nekā 300 literāri – muzikālos pasākumus Liepājas bibliotēkās, skolās un Liepājas Latviešu Biedrības Namā. Viņa ir sirds cilvēks – tā viņu raksturo līdzcilvēki.