TV Kurzeme: Šonedēļ pirmās kravas bijušajā rūpnīcas “Liepājas Metalurgs” teritorijā sāka ievest viens no tās jaunajiem nomniekiem – Liepājas ostas stividorkompānija “Mols L”, ar kuru noslēgts nomas līgums par 4,5 ha lielas platības izmantošanu apaļķoku uzglabāšanai un škeldošanai. Lai nodrošinātu naudas plūsmu Metalurga teritorijas iegādei pērn ņemtā kredīta atmaksai, Liepājas SEZ pārvalde turpina meklēt jaunus nomniekus un šobrīd par atsevišķu platību un ēku nomu noslēgusi divus līgumus, taču uzsver, ka tie ir īstermiņa – tikai uz trīs gadiem, jo tālākā nākotnē Metalurga vietā paredzēts izveidot Latvijā lielāko industriālo parku.