Liepājas pilsētā un tās tuvējos reģionos pērn būtiski palielinājies sašķiroto atkritumu apjoms. Kā liecina SIA "Eko Kurzeme" dati par 2019.gadu, vides apsaimniekotāja uzstādītajos šķirošanas konteineros, salīdzinot ar 2018.gadu, sašķirotais iepakojumu apjoms pieaudzis par aptuveni 25%.

Pagājušajā gadā viena no "Eko Kurzeme" prioritātēm bija otrreizējo izejvielu dalītās vākšanas infrastruktūras attīstīšana. Liepājas pilsētā gada laikā kopumā tika uzstādīti teju 70 jauni vieglā iepakojuma – plastmasas, papīra un metāla iepakojuma – šķirošanas konteineri, kā arī vairāk nekā 40 stikla taras šķirošanai paredzētas tvertnes.

Pagājušajā gadā kopumā 34 stikla pudeļu un burku šķirošanas punkti atklāti arī citos uzņēmuma darbības reģionos – Aizputes, Grobiņas, Durbes, Pāvilostas, Skrundas novados.

Īpaši aktīvi iedzīvotāji šajos reģionos šķiro tieši stikla taru. Šo konteineru tukšošanas pieteikumu skaits pērn, salīdzinot ar 2018.gadu, "Eko Kurzemei" būtiski pieaudzis. Ja vidēji SIA "Eko Kurzeme" nodrošinātajos šķirošanas konteineros pērn iedzīvotāji sašķirojuši par 25% vairāk, tad stikla tarai pieaugums bija 33%.

SIA "Eko Kurzeme" direktors Andris Karlsons: "Patiess prieks par iedzīvotāju iniciatīvu un gatavību atkritumu šķirošanā iesaistīties arvien vairāk. Konteineru pieejamība nenoliedzami ir viens no galvenajiem faktoriem, kas to ietekmē. Tāpēc mēs strādājam pie tā, lai šķirošanas punkti kļūst cilvēkiem pieejamāki. Ik gadu investējam infrastruktūras attīstībā, uzstādot arvien jaunas šķirošanas tvertnes pilsētās un reģionos. Vienlaikus vēlos aicināt iedzīvotājus vairāk uzmanības pievērst pareizai atkritumu šķirošanas praksei. Kā liecina mūsu pēdējie dati, šķirošanas konteineros nonāk līdz pat 30% nešķiroto sadzīves atkritumu, kuri tādējādi bojā arī šķiroto materiālu kvalitāti un pārstrādes iespējas. Taču esam pateicīgi saviem klientiem, kuri iesaistījušies šķirošanā un izmanto šo iespēju, dodot otru dzīvi saviem atkritumiem."

Pieņemot atkritumu šķirošanu kā ikdienas paradumu, svarīgi atcerēties - plastmasas, papīra un metāla iepakojumam paredzētajās šķirošanas tvertnēs atļauts izmest PET pudeles, šampūnu, mazgāšanās līdzekļu, sadzīves tīrīšanas līdzekļu pudeles, plastikāta maisus, tetrapakas, preču kartona kastītes (nelaminētas), skārdenes u.c. veida iepakojumu, kā arī sausu un tīru makulatūru. Stikla konteinerā ievietojamas tikai dažādu krāsu un formu dzērienu stikla pudeles un burkas.

Cita veida atkritumus, piemēram, vecās mēbeles, nolietoto elektroniku, smēreļļas un autoriepas var nodot atkritumu šķirošanas laukumā "Ķīvītes", Grobiņas pagastā, kā arī tuvāko mēnešu laikā to varēs izdarīt arī Saldū,  kur cilvēku ērtībām "Eko Kurzeme" jau strādā pie jaunā šķirošanas laukuma ierīkošanas.

SIA "Eko Kurzeme" nodrošina vides apsaimniekošanas pakalpojumus Kurzemes reģionā - sadzīves un šķiroto atkritumu izvešanu, būvgružu un lielgabarīta atkritumu apsaimniekošanu, palīgtelpu uzkopšanu, publisko pasākumu apsaimniekošanu un citus pakalpojumus. "Eko Kurzeme" ietilpst apgrozījuma ziņā Baltijā lielākajā vides apsaimniekošanas un pārstrādes uzņēmumā "Eco Baltia grupa", kas nodrošina pilna cikla atkritumu apsaimniekošanu, sākot ar savākšanu, beidzot ar pārstrādi.