Dzīvojamo ēku īpašnieki aicināti līdz 21.augustam pašvaldībā iesniegt projekta pieteikumus ķēpājumu attīrīšanai no dzīvojamo māju fasādēm, žogiem, atbalsta sienām un palīgēkām.

Nepieciešamo materiālu iegādei varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu līdz 400 eiro.   

Lai uzlabotu Liepājas iedzīvotāju dzīves vides kvalitāti un pilsētas vizuālo tēlu, šogad tiek izsludināta projektu pieteikumu pieņemšanas 2. kārta. Līdzfinansējuma konkursa 1. kārtā līdzfinansējums apstiprināts 14 īpašumiem, kuru kopējā saskaņotā attīrāmā platība ir 570,9 m2. Nepieciešamo materiālu iegādei īpašniekiem piešķirta kopējā līdzfinansējuma summa – 1419,76 eiro.

Kopējais pašvaldības paredzētais finansējums ķēpājumu attīrīšanai 2017. gadā ir 20 000 eiro. Nepieciešamo materiālu (krāsas, smilšu strūklas vai ķīmiskās tīrīšanas pakalpojuma) iegādei viena projekta ietvaros iedzīvotāji var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 400 eiro.

Aicinām iedzīvotājus iesniegt projekta pieteikumu un vandālisma seku fotofiksāciju līdz 21. augustam (ieskaitot) Liepājas domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā, Rožu ielā 6, vai Nekustamo īpašumu pārvaldē, Peldu ielā 5.hulig

Konkursa nolikumu un pieteikuma veidlapu var atrast pašvaldības mājaslapā šeit.

Projektu pieteikumus izvērtēs pašvaldības izpilddirektora izveidota komisija. Pēc izsludinātā projektu pieteikumu pieņemšanas termiņa beigām Liepājas pilsētas Būvvalde divu nedēļu laikā izskatīs krāsojamo un tīrāmo platību un krāsojamai platībai noteiks krāsas kodu. Pēc tam komisija izvērtēs iesniegtos projektu pieteikumus un lems par līdzfinansējuma piešķiršanu. Pēc lēmuma pieņemšanas komisija projekta pieteikumu iesniedzējus informēs par konkursa rezultātiem, savukārt Nekustamo īpašumu pārvalde slēgs līgumu ar atbalstīto projektu pieteikumu iesniedzējiem par līdzfinansējuma piešķiršanu. Darbus pieteikumu iesniedzējs varēs sākt pēc līguma noslēgšanas, bet pēc to īstenošanas un fotofiksācijas iesniegšanas Nekustamo īpašumu pārvaldei, pašvaldība pārskaitīs līdzfinansējumu uz īpašnieka kontu.

Jautājumu un konsultāciju gadījumā rakstīt uz e-pastu aivars.kanka@dome.liepaja.lv vai zvanīt pa tālruni 63404717 vai 29407687. Konsultācijas var saņemt arī Liepājas pilsētas pašvaldības iestādē "Nekustamā īpašuma pārvalde", Peldu ielā 5.

Tāpat atgādinām, ka Liepājas pilsētas Pašvaldības policijai uzdots veltīt pastiprinātu uzmanību ķēpātāju notveršanai un sodīšanai. Arī iedzīvotāji aicināti nebūt vienaldzīgiem un, redzot, ka vandaļi pilsētā apzīmē namu fasādes vai citus objektus, nekavējoties par to ziņot policijai, zvanot pa tālruni 63420269.