Līdz 6.oktobrim Liepājas Sporta pārvalde aicina sporta organizācijas elektroniski aizpildīt vienu vai vairākus pieteikumus, lai pieteiktos nepieciešamajam atbalstam no pašvaldības budžeta līdzekļiem 2022.gadā. Sporta organizācijas var saņemt atbalstu noteiktā kārtībā gan kā līdzfinansējumu sporta sacensību un pasākumu realizēšanai, gan dotāciju darbības attīstībai, informē Sporta pārvaldes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājs Mārtiņš Kirma.

Iepriekšējos divos gados tiešsaistē – Liepājas pašvaldības mājaslapā liepaja.lv – tika apkopoti visu Liepājas sporta pasākumu un sacensību līdzfinansējumu pieteikumi, bet šogad, saskaņā ar dotācijas nolikuma darbības spēkā stāšanos, ikviena Liepājas sporta organizācija neatkarīgi no nepieciešamā atbalsta apmēra līdzīgi varēs iesniegt arī pieteikumu dotācijas saņemšanai.

"Priecājamies, ka sporta jomas pārstāvji ne tikai piesaka savas idejas pasākumiem Liepājā, bet, sastopoties ar pandēmijas izaicinājumiem, vairumā gadījumu arī atrod risinājumus un pielāgojas apstākļiem, lai ieceres realizētu nevis tikai "ķeksīša" pēc, bet pārdomāti un kvalitatīvi," Liepājas pilsētas Domes atbalsta saņemšanu komentē Sporta pārvaldes vadītājs Elans Strazdiņš.

Pieejamie atbalsta veidi sporta organizācijām 2022.gadā:
– Sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanas mērķis ir veicināt sporta norišu daudzveidību, kvalitāti un sabiedrisko atpazīstamību, kā arī pašvaldības piešķirtā finansējuma ekonomisku un racionālu izlietošanu. Sporta organizācijas pārstāvis par katru plānoto projektu iesniedz atsevišķu pieteikumu. Projekti īstenojami Liepājas pilsētas administratīvajā teritorijā vai ieguvējiem no projekta rezultātiem jābūt Liepājas pilsētas iedzīvotājiem.
– Dotāciju piešķiršanas mērķis ir veicināt veselīgu dzīvesveidu un sporta attīstību Liepājas administratīvajā teritorijā, sekmēt sporta organizāciju veidošanos un darbību, finansiāli atbalstīt Liepājas pilsētas sporta organizācijas, to pārstāvētās komandas un individuālos sportistus. Sporta organizācija iesniedz vienu dotācijas pieteikumu.

Sporta organizācijas var iesniegt pieteikumus un pretendēt uz Pašvaldības atbalsta saņemšanu vienlaicīgi gan sporta projektu realizēšanas līdzfinansējuma, gan sporta organizāciju darbības dotācijas saņemšanai.

Papildus informācija par atbalsta piešķiršanas nosacījumiem, iesniegšanu un vērtēšanas kārtību pieejama mājaslapas liepaja.lv sadaļas "Sports" apakšsadaļā "Atbalsts sporta organizācijām".

Uzziņai
Pagājušajā gadā Liepājas 2021. gada sporta sacensību un pasākumu projektu līdzfinansēšanai tika pilnībā vai daļēji atbalstīti 58 projekti par kopējo summu 361 557 eiro. Atbalstīti tika gan tradicionālie sporta pasākumi un sacensības, piemēram, basketbolā, hokejā, futbolā, volejbolā, sporta dejās, novusā, riteņbraukšanā, vieglatlētikā, utt., gan vairākos citos sporta veidos, kas palielina Liepājas sporta daudzveidību – olimpiskajā svarcelšanā, badmintonā, motokrosā, u.c.

Individuālām konsultācijām un palīdzībai par pieteikumu aizpildīšanu sazināties ar Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāju Mārtiņu Kirmu, tālrunis 2 6549 567, e-pasts: martins.kirma@liepaja.lv.