Komunālā pārvalde ir informēta, ka Tirdzniecības kanālam nepieciešama abu krastmalu rekonstrukcija, un bīstamākie posmi aprīlī tiks sakārtoti.

Esam saņēmuši Komunālās pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālista Aigara Štāla sagatavotu atbildi uz portāla publikāciju par Tirdzniecības kanāla krastmalu stāvokli.

Vēstulē teikts: „SIA „Komunālā pārvalde” ir zināms, ka Tirdzniecības kanālam nepieciešama abu krastmalu rekonstrukcija un teritorijas labiekārtošanas darbu veikšana, jo sevišķi Vecliepājas pusē. Uzņēmums organizē tehnisko projektu izstrādi un slēdz līgumus par būvdarbu izpildi pašvaldības piešķirtā finansējuma un tās apstiprināto plānu ietvaros.

Iepriekšējos gados ir paveikta Promenādes posma rekonstrukcija un labiekārtošana, kā arī neliela posma rekonstrukcija pie Jaunā tilta. Šobrīd tiek izstrādāts tehniskais projekts krastmalas un skvēra rekonstrukcijai starp Tramvaju tiltu un „Libavu” Kārļa Zāles piemiņas vietas izveidei.

Pārējo kanāla krastmalas posmu rekonstrukcijai un labiekārtošanai līdzekļi pagaidām nav iedalīti.

Sakarā ar krastmalas slikto tehnisko stāvokli šeit periodiski rodas atsevišķi ieskalojumi, iegruvumi vai iesēdumi, kuri iespēju robežās tiek laboti, darbus finansējot no pilsētas ietvju un skvēru ikdienas uzturēšanas darbiem paredzētajiem līdzekļiem.

Šā gada aprīļa mēnesī finansiālo iespēju robežās plānots atkal veikt atsevišķu, gājējiem visvairāk traucējošo, tai skaitā attēlos redzamo, krastmalas ietvju seguma bojājumu labošanu."