Lai veicinātu sociālā darba atpazīstamību un pieejamību ikvienam Liepājas iedzīvotājam, īpaši ģimenēm ar bērniem, Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests, sagaidot Vispasaules sociālā darba dienu, kuru šogad atzīmē 16. martā, šonedēļ pirmo reizi rīkoja atvērto durvju dienu attālināti ZOOM platformā Liepājas izglītības iestāžu vadītājiem un sociālajiem pedagogiem, informē Sociālā dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste Gunta Jākobsone.

Atvērto durvju dienā Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska, Sociālās palīdzības, Sociālo pakalpojumu un Sociālā darba daļu vadītāji informēja kolēģus izglītības jomā par savu darbu šajā sarežģītajā ārkārtējās situācijas laikā.   

Sociālā dienesta direktore Linda Krasovska savā prezentācijā iepazīstināja ar Sociālā dienesta darbību un institūcijām, kā arī Sociālajā dienestā pieejamiem  sociālajiem pakalpojumiem un pakalpojumiem Liepājā. Sociālās palīdzības daļas vadītāja Dace Lagzdiņa pastāstīja par iespējām saņemt dažāda veida pabalstus, Sociālo pakalpojumu daļas vadītāja Sigita Vītola – par pakalpojumiem ģimenēm ar bērniem, Sociālā darba daļas vadītāja Anita Segliņa – par sociālo darbu ar ģimenēm ar bērniem un iespējām saņemt atbalstu.

"Sociālais dienests ir palīdzoša un atbalstoša iestāde cilvēkiem sociālo problēmu risināšanā, tāpēc vēlamies kliedēt mītu par represīva iestādi, kā tas dažkārt sabiedrībā tiek uzskatīts", uzsvēra Linda Krasovska.

Runājot par sadarbību starp sociālo dienestu un izglītības iestādēm, svarīga ir sadarbība gan ar skolu vadību, gan profesionāļiem, katram veicot noteiktos uzdevumus savas kompetences ietvaros, lai sekmīgi atrisinātu konkrētu problēmu.

Kā atzina izglītības iestāžu vadītāji un darbinieki, pakalpojumu klāsts ģimenēm ir ļoti plašs, un "visi kopā darām, ko varam, lai palīdzētu ģimenēm pārvarēt grūtības". Laikā, kad vecāku funkcijas dažkārt nākas pildīt arī skolai un Sociālajam dienestam, šī savstarpējā sadarbība ir ļoti svarīga, atzina O. Kalpaka 15. vidusskolas direktors Gints Ročāns.

Marts pasaulē tiek atzīmēts kā Sociālā darba mēnesis, kura laikā sabiedrības uzmanība tiek pievērsta sociālā darba profesijai un sociālā darba  nozīmei sabiedrībai. Marta trešajā otrdienā, t.i. 16.martā tiek atzīmēta Vispasaules sociālā darba diena, lai veicinātu sociālo dienestu un sociālā darba atpazīstamību un pieejamību ikvienam iedzīvotājam.

Arī Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests šogad atzīmē Sociālā darba nedēļu no 9. līdz 16.martam, pievēršot sabiedrības uzmanību sociālā darba profesijai un tās būtībai – palīdzēt cilvēkiem. Šogad Vispasaules sociālā darba dienas vadmotīvs ir "Es esmu, jo Mēs esam", kas atspoguļo sociālā darba perspektīvu – cilvēka un globālās vides savstarpējo saikni.

Sociālais dienests līdz ārkārtējās situācijas beigām turpinās klientu pieņemšanu attālināti. Par sociālo palīdzību un pakalpojumiem aicinām konsultēties telefoniski ar Sociālā dienesta darbiniekiem, kuri sniegs atbildes un ieteikumus jautājumu un problēmu sekmīgai atrisināšanai, izņēmuma gadījumā vienojoties par pieņemšanu klātienē:
– par sociālo palīdzību un pabalstiem 634 89652, 634 89655, Karostas iedzīvotājiem 634 56185, Velnciema iedzīvotājiem 634 26044;
– par sociālajiem pakalpojumiem 634 89 668;
– par sociālo darbu 634 89 682;
– e–pasts: sociala.palidziba@liepaja.lv (aprakstot savu vajadzību un atstājot kontakttālruni)