Vēl līdz jūlija vidum Rīgas Stradiņa universitātes (RSU) Liepājas filiāle aicina pieteikties reflektantus, kas šoruden iecerējuši uzsākt studijas, informē RSU mediju attiecību vadītāja Ieva Nora Gediņa.

Pamatstudiju līmenī filiāle šovasar uzņem programmās Māszinības,  Ārsta palīgs, Ārstnieciskā masāža, Psiholoģija un Veselības sporta speciālists. Maģistra līmenī studētgribētāji aicināti startēt programmā Māszinības, kā arī programmā Veselības psiholoģija, kas divu studiju gadu laikā piedāvā iegūt profesionālā maģistra grādu psiholoģijā un psihologa kvalifikāciju. Studētgribētājus RSU Liepājas filiāle uzņems aptuveni 80 budžeta studiju vietās un vairāk nekā 100 maksas studiju vietās.

RSU Liepājas filiāle ir vienīgā augstskola Kurzemes reģionā, kas jau vairāk nekā 75 gadus piedāvā izglītību veselības aprūpē. Universitātes filiāle cieši sadarbojas ar reģiona ārstniecības iestādēm, nodrošinot studentu praktisko iemaņu apguvi un profesionālu mācībspēku piesaisti. Līdzīgi kā RSU studiju norises vietas Rīgā, arī Liepājas filiāle ir labi aprīkota ar simulāciju tehnoloģijām, ar kuru palīdzību topošajiem veselības aprūpes speciālistiem pilnveidot savas klīniskās prasmes. "Pievienojoties Liepājas filiālei, katrs students kļūst par daļu no Rīgas Stradiņa universitātes – augstskolas, kura aizvadīto gadu laikā piedzīvojusi ievērojamu izaugsmi gan vietējo un ārvalstu studentu piesaistē, gan starptautiskajos reitingos un zinātnes novērtējumā," uzsver RSU Liepājas filiāles direktore Dita Role, piebilstot, ka studiju programmu saturs un mācībspēki lielākoties liepājniekiem un rīdziniekiem sakrīt. Starp RSU Liepājas filiāles priekšrocībām D.Role min vidi. "Patlaban vairumam studentu  svarīgs  faktors ir  studijas, kuras var apvienot ar sociālekonomisko, mentālo un fizisko labbūtību. Liepāja ir šādu iespēju pilsēta, jo piedāvā plašu kultūras, mākslas un mūzikas pasākumu programmu, kā arī piemērotu infrastruktūru dažādu sportisko un atpūtas iespēju cienītājiem," uzsver filiāles direktore.

Lai taptu par RSU Liepājas filiāles studentu, vispirms jāpiesakās izvēlētajām studiju programmām RSU elektroniskajā sistēmā uznemsana.rsu.lv. Uzņemšanas process turpinās ar pieteikumu apstiprināšanu no RSU puses, kura saņemšanai studētgribētājam arī būs nepieciešams identificēties portālā Latvija.lv vai nu ar internetbanku, eParakstu vai eID karti. Kolīdz pieteikums ir apstiprināts, studētgribētāji var kārtot iestājeksāmenus tajās programmās, kurās tie paredzēti. Uzņemšanas procesu noslēdz rezultātu paziņošana, kā arī līgumu slēgšana, kuru RSU arī mudina veikt ar eParaksta starpniecību.

Elektroniskā pieteikšanās pamatstudijās noritēs līdz 11.jūlijam, bet maģistra studijās – līdz 14.jūlijam. Plašāka informācija par studiju programmu saturu un uzņemšanas prasībām ir pieejama RSU mājaslapā: www.rsu.lv/liepajas-filiale.