Starptautiskajā brīvprātīgo dienā Liepājā paredzēts godināt veiksmīgākās nevalstiskās organizācijas (NVO), kā arī sveikt brīvprātīgā darba darītājus.

Šogad Liepājas pilsētas domes organizētais NVO godināšanas pasākums notiks 2.decembrī.

Līdz 25. novembrim liepājnieki aicināti aktīvi ieteikt savus kandidātus apbalvošanai.

Liepājā ir daudz cilvēku, kuri nesavtīgi ziedo laiku un enerģiju citu cilvēku labā, par to nesaņemot atalgojumu. Šie cilvēki apvienojušies biedrībās un, neviena nemudināti, palīdz citiem.

Lai izvēlētos veiksmīgākās nevalstiskās organizācijas un brīvprātīgā darba darītājus, nepieciešams aizpildīt anketas, kuras pieejamas www.liepaja.lv sadalā NVO “Noderīga informācija” un domes Apmeklētāju pieņemšanas centrā. Anketas publicētas arī pašvaldības izdevumā “Katram Liepājniekam” 16. novembra numurā.
Aizpildītās anketas līdz 25.novembrim var atnest vai nosūtīt uz adresi: Liepājas pilsētas Dome, Apmeklētāju pieņemšanas centrs, Rožu ielā 6, Liepājā, LV-3401, Mazajā Domē, Ģenerāļa baloža ielā 1, 9.telpā vai e-pastā brigita.dreize@dome.liepaja.lv.

Informāciju mutiski varat nodot arī pa tālruni 63404721 Brigitai Dreižei.

2010. gadā par veiksmīgākajām NVO tika atzītas Latvijas Kaulu, locītavu un saistaudu slimnieku biedrības Liepājas nodaļa, Liepājas poļu sieviešu klubs „Vanda”, Liepājas pensionāru biedrība, folkloras kopa “Atštaukas”, Cietokšņa kopiena un nodibinājums „AGAPE”. Pērn tika apbalvoti arī 34 brīvprātīgā darba veicēji.
Liepājā šobrīd pavisam darbojas ap 800 nevalstiskās organizācijas, biedrības un nodibinājumi.