Divas dienas, 23. un 24. martā, Liepājā notiks tradicionālā 29. starptautiskā zinātniskā konference "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā", ko rīko Liepājas Universitātes (LiepU) Humanitāro un mākslas zinātņu fakultāte, Kurzemes Humanitārais institūts, Kauņas Vītauta Dižā universitātes Lietuviešu literatūras un folkloras institūts, kā arī Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts.


Konference notiks LiepU telpās Lielā ielā 14.


Konferences programma ir plaša un piesātināta, ar referātiem tajā uzstāsies gan pašmāju pētnieki, gan viesi no Lietuvas. Daži no tematiem: "Pieminekļi un kultūrvēsturiskā atmiņa Kurzemē"(Roberts Ķipurs); "Adrese: Pasta iela 3. Liepājas kultūridentitātes metafora (1950–1980)" (Anda Kuduma); "Mirdzas Ķempes fenomens gelotoloģiskā tvērumā" (Janīna Kursīte); "Valda Rūmnieka un Andreja Miglas biogrāfiskie romāni biogrāfiskās literatūras kontekstā" (Edgars Lāms); Laikmetīgais muzikālais teātris un kritika: aktuālās problemātikas ieskicējums" (Lauma Mellēna-Bartkeviča); "Sadedzināšanas un izcepšanas motīvs latviešu pasakās" (Ingus Barovskis); ""Sitam kaujam mazos ežus": latviešu ucināmās dziesmas un to saturs" (Una Smilgaine); "Dzīvnieks kā metafora Regīnas Ezeras 1970. gadu daiļradē" (Ruta Kurpniece); "Vārsmotie vēstījumi Liepājas un apkārtnes kapsētu epitāfijās" (Karīna Krieviņa) utt. Ar referātu "Pārdefinējot attiecības ar skatītājiem: teātris jauniešiem un bērniem. Liepājas teātra un Liepājas Leļļu teātra pieredze" konferencē uzstāsies Liepājas teātra galvenais režisors Dmitrijs Petrenko.


Teātra zinātniece Edīte Tišheizere vadīs tematisko sekciju "Kritika mūsdienu teātra ekosistēmā", uzstājoties arī par tēmu "Divi "Brandi" – kritikas spogulī"; literatūrzinātnieks Benedikts Kalnačs – "Reālisms latviešu literatūrā: teorija un prakse"; literatūrzinātnieks Ojārs Lāms – "Līdz vārtiem – un tālāk? Trimdas un padomju literārās krustceles pēcokupācijas situācijā" u.c.


Konferences otrās dienas noslēgumā paredzēta arī trīs grāmatu atvēršana: zinātnisko rakstu krājuma "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" nr. 28; kolektīvās monogrāfijas "Kurzemes rakstnieku silueti" nr. 5 un unikālas Liepājas vēstures liecības – Jirgena Šmita Liepājas pilsētas hronikas (1732–1748) – elektroniskā izdevuma.