Nedēļas nogalē, 7.oktobrī, Jūras spēku Mācību centram apritēja darbības 25.gadadiena. Svinīgajā pasākumā piedalījās arī NBS komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube.

Nacionālo bruņoto spēku komandieris ģenerālleitnants Raimonds Graube tikās arī ar Liepājas domes priekšsēdētāju Uldi Sesku, lai pārrunātu līdzšinējo sadarbību, pašreizējās aktualitātes un nākotnes sadarbības plānus.  

1.oktobrī Jūras spēku Mācību centram apritēja darbības 25.gadadiena. Jūras spēku Mācību centrs ir izveidots 1991.gadā kā militāra mācību iestāde jūras robežsargu sagatavošanai. Kopš darbības sākšanas militārajā mācību iestādē tiek veikta Nacionālo bruņoto spēku karavīru individuālā apmācība. Ūdenslīdēju mācību daļā un Jūrniecības un taktikas mācību daļā sagatavo labi trenētus, zinošus, motivētus, NATO standartiem un Nacionālo bruņoto spēku kvalifikācijas prasībām atbilstošus karavīrus.

Nozīmīga Jūras spēku Mācību centra izaugsme vērojama pēc Jūras spēku iesaistīšanās Baltijas valstu jūras eskadras (BALTRON) projektā un BALTRON eskadras izveidošanas. Šī projekta ietvaros, lai apmācītu personālu BALTRON vajadzībām, tika izveidotas divas skolas. 2000.gada 1.decembrī Jūras spēku Mācību centrā atklāja BALTRON Pretmīnu skolu, bet 2001.gada 5.septembrī tika atklāts Baltijas valstu ūdenslīdēju Mācību centrs, kas piešķīra Jūras spēku Mācību centram starptautisku nozīmi.

Jūras spēku Mācību centrs savas darbības 25 gados ir veicis kā Nacionālo bruņoto spēku, tā Lietuvas, Igaunijas un citu sadarbības valstu (Gruzijas, Azerbaidžānas, Horvātijas) karavīru, kā arī Iekšlietu ministrijas un Rīgas pašvaldības policijas personāla apmācību jūrniecības specialitātēs. Jūras spēku Mācību centrā ir apmācīts 3111 profesionālā dienesta karavīrs, kā arī laikā no 1992.gada līdz 2006.gadam – 3944 obligātā militārā dienesta karavīri.

Kopš 2016.gada 5.augusta Jūras spēku Mācību centra komandiera amatā iecelts komandleitnants Artis Guzlēns.