Lai veicinātu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu, iesaistot dažādas mērķgrupas, Liepājas pašvaldības administrācija no 12. līdz 31.janvārim izsludina sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 100 000 eiro, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, tostarp sociālās iekļaušanas programmas un pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas institūcijās, vietējo resursu un brīvprātīgo piesaistīšanu projekta īstenošanā, kā arī tādu ideju īstenošanu, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

Projekti jāiesniedz elektroniski līdz 31.janvārim elektronisko pieteikumu sistēmā: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/L3RGZ2xVMjhqU2VWS095OU1YSXdRQT09/

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā šeit: https://www.liepaja.lv/nvo-projekti/socialas-ieklausanas-veicinasana/

Projektu pieteikumus var iesniegt Liepājas biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā.

Neskatoties uz stingrajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem 2021. gadā, organizācijām ir izdevies veiksmīgi īstenot iepriekš atbalstītos projektus un nodrošināt plānoto sociālo pakalpojumu pieejamību mērķgrupai. Ar 2021. gadā īstenoto projektu rezultātiem var iepazīties šeit: https://www.liepaja.lv/dokumenti/2021-gada-nvo-socialas-ieklausanas-projektu-konkursa-rezultati/ .

Papildu informācija
2021. gadā pašvaldības līdzfinansējumu saņēma trīs nevalstiskās organizācijas – Fonds "AGAPE", Liepājas Diakonijas centrs un Liepājas Neredzīgo biedrība, nodrošinot sociālās iekļaušanas pakalpojumus vairāk nekā 740 dalībniekiem – invalīdiem, trūcīgām personām, pirms pensijas vecuma cilvēkiem, bezdarbniekiem un bez noteiktas dzīves vietas palikušajiem cilvēkiem.

Kopš projektu konkursa izveides 2015. gadā kopumā iesaistīti vairāk nekā 2700 liepājnieku, tostarp bērni un pieaugušie, kuri saņēmuši sociālos pakalpojumus nevalstisko organizāciju izveidotajos dienas centros Liepājā.

Papildu informācija, sazinoties ar Sabiedrības pārvaldes speciālisti Brigitu Dreiži, tālrunis: 63 404 721, e-pasts: brigita.dreize@liepaja.lv.