Lai veicinātu sabiedriski nozīmīgu aktivitāšu īstenošanu, iesaistot dažādas mērķgrupas, Liepājas pašvaldības administrācija no 11. līdz 29.janvārim izsludina sociālās iekļaušanas veicināšanas projektu līdzfinansēšanas konkursu. Kopējais konkursā pieejamais līdzfinansējums ir 100 000 eiro, informē Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.

Konkursa mērķis ir atbalstīt sabiedriski nozīmīgu programmu un pasākumu īstenošanu Liepājas pilsētā, tostarp sociālās iekļaušanas programmas un pakalpojumu sniegšanu cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem, pakalpojumu sniegšanu sociālās rehabilitācijas institūcijās, vietējo resursu un brīvprātīgo piesaistīšanu projekta īstenošanā, kā arī tādu ideju īstenošanu, kas palīdz veidot sociāli atbildīgus liepājniekus.

Projektu pieteikumus var iesniegt biedrības un nodibinājumi, kas ir reģistrēti sociālo pakalpojumu sniedzēja reģistrā. Projekti jāiesniedz elektroniski līdz 29. janvārim vietnē: https://pieteikumi.liepaja.lv/lv/project/T0xjUnVQN0xCbWhhUUVuT2U2V0ZIdz09/

Ņemot vērā, ka projekts jāīsteno 2021. gadā, pretendentiem rūpīgi jāizvērtē iespējas projekta aktivitātes veikt atbilstoši valstī noteiktajiem epidemioloģiskajiem noteikumiem, tostarp spējot pielāgoties arī jauniem nosacījumiem, ja uz projekta realizēšanas brīdi tādi tiek noteikti.

Informācija par projektu iesniegšanas kārtību un līdzfinansējuma piešķiršanas nosacījumiem pieejama pašvaldības mājaslapā www.liepaja.lv/nvo-projekti sadaļā "Sociālās iekļaušanas veicināšana".

Papildu informāciju un konsultācijas var saņemt pie Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciālistes Brigitas Dreižes, tālrunis: 634 04721, e-pasts: nvo@liepaja.lv.

2020. gadā pašvaldības līdzfinansējumu saņēma četras nevalstiskās organizācijas – Fonds "AGAPE", Liepājas Diakonijas centrs, Liepājas Neredzīgo biedrība un biedrība "Dižvanagi", nodrošinot sociālās iekļaušanas pakalpojumus vairāk nekā 660 dalībniekiem – invalīdiem, trūcīgām personām, pirms pensijas vecuma cilvēkiem, bezdarbniekiem un bez noteiktas dzīves vietas palikušajiem cilvēkiem, kā arī ar bērniem invaliditāti.

Kopš projektu konkursa izveides 2015. gadā kopumā iesaistīti vairāk nekā 2000 liepājnieku, tostarp bērni un pieaugušie, kuri saņēmuši sociālos pakalpojumus nevalstisko organizāciju izveidotajos dienas centros Liepājā.