Šī mācību gada pirmajā pusē – no 2019. gada septembra līdz decembra beigām – Liepājas Universitātē (LiepU) lekcijas lasījuši 14 vieslektori. Kā atbildot uz portālam irliepaja.lv jautājumu skaidroja LiepU galvenā sabiedrisko attiecību speciāliste Simona Laiveniece, "augsta līmeņa savas nozares speciālisti, izcili pasniedzēji no dažādām valstīm".


Šā gada četros mēnešos samaksu saņēmuši vien astoņi vieslektoti – dažādu jomu speciālisti. Tas saistīts gan ar pandēmijas dēļ slēgtajām robežām, gan to, ka līdz mācību gada beigām vēl ir divi mēneši, portālam sacīja Laiveniece.

Ārzemju vieslektoru piesaiste LiepU iespējama, pateicoties 2015. gadā starp Universitāti un Liepājas pašvaldību noslēgtajam sadarbības līgumam.

"Tas ir divpusējs līgums, kas nosaka Liepājas pašvaldības atbalstu – 20 000 eiro gadā – akadēmiskā personāla piesaistei studiju kvalitātes nodrošināšanai. Savukārt Liepājas Universitāte sniedz studiju maksas atlaides pašvaldībai nepieciešamajiem speciālistiem," skaidroja Laiveniece.

Līdz 2019. gadam LiepU bija noteikusi 100% studiju maksas atlaidi katru gadu ne vairāk kā astoņiem sportistiem ar izciliem sasniegumiem, ko noteica ar pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta komitejas lēmumu. Vēl joprojām līgums nosaka studiju maksas atlaidi līdz 40% katru gadu ne vairāk kā pieciem pašvaldībai nepieciešamiem speciālistiem.


Sākot ar 2019. gadu, pašvaldības atbalsts tiek sniegts noteiktas jomas vieslektoriem – 2019. gadā prioritāri ir izvirzīti IKT (informācijas un komunikācijas tehnoloģijas), STEAM (dabaszinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātnes, māksla un matemātika) un pedagoģijas jomas speciālisti, 2020. gadā – IKT un STEAM.


Vadoties no Vispārīgās datu aizsardzības regulas, vieslektoru vārdus un apmaksu bez viņu piekrišanas Liepājas Universitāte nav tiesīga publiskot, bet katra pusgada noslēgumā Liepājas dome saņem detalizētu atskaiti par līdzekļu izlietojumu, pastāstīja Laiveniece.