Liepājas kultūras pārvalde informējusi par šī gada otrā projekta konkursa atbalstītajiem projektiem. Kopumā finansējumu 21 343 eiro saņems 24 projekti no 38 iesniegtajiem.

Kā informē Kultūras pārvaldes attīstības projektu vadītāja Agita Auza, pārvalde kultūras projektu konkursa pieteikumus pieņēma līdz 5. septembrim. Kopumā tika iesniegti 38 projektu pieteikumi deviņās dažādās kultūras jomās. Pieprasītā līdzfinansējuma summa sasniedza 60 000 eiro, kas ir trīs reizes lielāka par kultūras projekta konkursam piešķirto finansējumu.

Kultūras projektu konkursa vērtēšanas komisijas sēde notika 24.septembrī, līdzfinansējumu saņems 24 projektu pieteikumu iesniedzēji.

Kultūras projektu vērtēšanas komisijas priekšēdētājs Juris Jirgens apliecināja, ka iesniegto projektu skaits, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir palicis nemainīgs. Iesniegtie projekti ir interesanti, tie veicina kultūrvides attīstību Liepājā, dažādo kultūras norises pilsētā un veicina kultūras pieejamību plašam sabiedrības lokam. Ļoti daudz projektu pieteikumi vērsti uz Liepājas kultūras vērtību dokumentēšanu. “Tajā pašā laikā, bija daļa projektu pieteikumu, kas neatbilda projekta nolikumam. Šādā situācija vajadzētu rast iespēju apmācīt kultūras jomā strādājošos projektu rakstīšanā un vadībā," saka J.Jirgens.
Vēstules par noraidītajiem projektu pieteikumiem tiks sagatavotas un nosūtītas uz iesniedzēju norādītajām adresēm pa pastu. Līdzfinansējuma līgumi tiks sagatavoti un nosūtīti uz e-pastu līdz 1. oktobrim uz projektu koordinatoru norādītajām e-pastu adresēm. Parakstot līgumu par līdzfinansējumu, jāiesniedz piešķirtā līdzfinansējuma izlietojuma tāme.

Atbalstītie projekti
(Iesniedzējs, projekts, piešķirtā summa)
1. SIA Liegra, Grāmata "Liepāja un mūzika cauri gadiem", 1000
2. Boulangerie, SIA, Irinas Tīres grāmatas "Liepāja grafikās" maketa sagatavošana, 500
3. Latvijas universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Anitas Rožkalnes grāmatas "Salauztais aplis:rakstnieka Kārļa Zariņa gājums" fotomateriāla autortiesības, skenēšana, datorapstrāde un maketēšana, 840
4. Liepājas operas draugu biedrība "Orfejs", Liepājas operas biedrības "Orfejs" 25–os gados iestudēto un apspriesto darbu sistematizēšana un apkopošana DVD, 250
5. Biedrība Liepājas kamerorķestris, Zaļā pasaka, 2000
6. IK "Liepājas Baleta un deju studija", "Leona Brunava vārdā nosauktais 3. starptautiskais bērnu baleta festivāls", 800
7. Melngaiļskolas atbalsta biedrība, Džeza un populārās mūzikas meistarklases, 800
8. Melngaiļskolas atbalsta biedrība, Džeza dienu koncerta programmas sagatavošana, 700
9. Biedrība SKYR, Džeza trio "Plaistow" no Šveices koncerts Liepājā, 820
10. Bērnu un jauniešu biedrība "Skrejceļš", Skaņu raksti, 400
11. Bērnu un jauniešu radošās izaugsmes studija, biedrība "Gaismiņa", Gaismiņai 20, 1000
12. SIA Ievas notis, Nepublicētie Agra Engelmaņa skaņdarbi: digitalizācija, zinātniskā izpēte un pirmpublicēšana. (2. psms), 1080
13. Individuālais komersants "Labie projekti", Laikmetīgās mākslas izstāžu cikls un lekcijas/diskusijas Liepājā, 1100
14. "Elektroniskās mākslas un mediju centrs E–LAB" , Māksla un inovācijas: pasākumu sērija un festivāls "iWeek 2014" Liepāja, 2000
15. Liepājas atklātais sabiedriskais fonds "Liepājas teātris", ""Toms Tomsons, kurš slēpās grāmatās" – jaunas oriģināllugas tapšana!", 600
16. Biedrība "Kuršu laiva", "Galdnieks un klusums" – izrāde par koktēlnieku Miķeli Pankoku vai prāta trauslajām robežām", 800
17. SIA "Aģentūra Baringtons K", 'Šausmu stāsti senlatviešu gaumē", 500
18. Biedrība "Aipeja", Pop–rock mūzikas attīstības vēsture Liepājā, grāmata " ...saknes jau vējš neizplēš...", 393
19. Biedrība "Mākslas pasāža RADI", Radošie ģimeņu rīti un atvērtā tipa radošā bērnu rotaļu grupa, 800
20. Lafa Atštaukas, Pasaku izrāde "Pasaka/saka/aka–smel", 860
21. Liepājas Raiņa 6. vidusskolas atbalsta biedrība, Latviešu godi Lejaskurzemē–vedību tradīcijas no senatnes līdz mūsdienām, 1000
22. "Elektroniskās mākslas un mediju centrs E–LAB" , 21.gs. Tautiski latviešu tērpi, 2000
23. SIA TV Kurzeme, Kultūras personības raidījumā "Cilvēks tuvplānā", 700
24. "Dzintara lapsas fonds" , "Paslēpes Jaunliepājā", 400