Liepājas muzejs tāpat kā citas kultūras un mākslas iestādes, apmeklētājiem durvis ir slēdzis. Taču arī muzejā dzīve rit uz priekšu un darbs neapstājas.


Kā portālu irliepaja.lv informēja muzeja sabiedrisko attiecību speciāliste Ilze Skangale, ārkārtējās situācijas laikā muzeja darbinieki, tostarp zāļu uzraudzes, kas šobrīd palikušas bez saviem tiešajiem darba pienākumiem, izmanto šos apstākļus, lai pieķertos darbiem, kas savu kārtu gaidījuši jau ilgāku laiku, jo ikdienas straujais ritms liedzis tiem pievērsties.

Liepājas muzeja krājums ir ļoti liels – kopumā aptuveni 120 000 priekšmetu, un ir izvietots vairākās vietās pilsētā – T. Breikša ielā, Bāriņu ielā, Siļķu ielā, Ukstiņa ielā un, protams, Kūrmājas prospektā 16/18. Šobrīd notiek muzeja monētu kolekcijas, kā arī dažādu dokumentu, kuru kopējais skaits pārsniedz 10 000, digitalizēšana, tiek veidoti digitalizācijas saraksti.

Lai arī varētu šķist, ka muzejā dzīve rit rāmi un nesteidzīgi, ikdienā, kad muzeja telpās notiek izstādes un pasākumi, kuru organizēšanā nereti iesaistīts viss muzeja kolektīvs, darbinieku ikdiena ir ļoti aizņemta. Šobrīd Liepājas muzeja telpu plašums sniedz iespēju krājuma darbiniekiem, ieturot distanci arī savā starpā, turpināt ierasto darbu – inventarizēt priekšmetus, attālināti sniegt konsultācijas pētniekiem, pētīt materiālus, veikt priekšmetu pārbaudes.

Laiks, kad muzejs apmeklētājiem ir slēgts, tiek izmantots arī jaunā interjera muzeja priekšmetu meklēšanai, kas ir laikietilpīgs un atbildīgs process.

Liepājas muzejā ir ļoti pieprasītas muzejpedagoģijas programmas. Tādēļ muzejpedagoģei bieži vien atliek laika vien tās novadīt, bet neatliek laika jaunu programmu izveidei. Šis tad nu ir brīdis, kad pieķerties jaunu ideju īstenošanai. Lai, atkal atverot muzeja durvis apmeklētājiem, muzejs būtu gatavs pārsteigt ar jaunumiem.

Darbinieki strādā dažādi, pielāgojoties apstākļiem. Ir tādi, kas strādā muzejā uz vietas, bet ir arī tādi, kas savu darbu veic no mājām.