Ceturtdien, 20.februārī, noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana Liepājas Kultūras pārvaldes organizētajā Kultūras projektu konkursā. Kopumā tika saņemti 65 projektu pieteikumi, no tiem visvairāk pieteikumu saņemts mūzikas un dejas nozarē.

Ar mazāku pieteikumu skaitu pārstāvētas arī literatūras, kultūras mantojuma, vizuālās mākslas, filmas, teātra un tradicionālās mākslas nozares, informē Kultūras pārvaldes Attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.
 
Kopējā summa, kas tiek prasīta projektu realizācijai, ir vairāk kā 250 000 eiro, kas aptuveni četras reizes pārsniedz pieejamo finansējumu – 60 000 eiro.

Iesniegtos projektu pieteikumus vērtēs projektu vērtēšanas komisija un rezultāti būs zināmi 17.martā.

Komisijas priekšsēdētājs ir Liepājas Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns, savukārt komisijas locekļi ir –  koncertzāles "Lielais dzintars" valdes loceklis Timurs Tomsons, māksliniece Agnese Rudzīte, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas attīstības pārvaldes stratēģiskās attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Aiga Kļaveniece, Liepājas Mūzikas, mākslas un Dizaina vidusskolas pasniedzējs un projektu vadītājs un VKKF Dizaina un arhitektūras nozares priekšsēdētājs Ivars Pilips-Matisons, SIA "Liepājas teātris" valdes locekle Eva Ciekurze, Liepājas Universitātes Humanitāro un mākslas zinātņu fakultātes dekāne, literatūrzinātniece, filoloģijas doktore un  asociētā profesore Zanda Gūtmane un Liepājas Izglītības pārvaldes vadītājas pienākumu izpildītāja Linda Markus-Narvila.

2020. gada projektu konkursa prioritātes ir kultūras aktivitātes un procesi, kas piedāvā jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu, nodrošina vietēja un starptautiska mēroga izglītojošu pasākumu norisi, ir vērsti uz Liepājas kultūras vērtību (mantojums, mūzika, māksla, kino, teātris, dizains un arhitektūra) apzināšanu, dokumentēšanu vai popularizēšanu, nodrošina pētījumus par mūsu pilsētas kultūras un mākslas telpu, kā arī sekmē radošo industriju attīstību un nodrošina starptautiskas kultūras un mākslas rezidences Liepājā.

Kā ziņots iepriekš, konkursā varēja piedalīties juridiskās personas, kas nav pašvaldību un valsts iestādes vai pašvaldību un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas. Viens pieteicējs projektu konkursā varēja piedalīties ar neierobežotu projektu skaitu. Konkursā varēja iesniegt tādus projektus, kuru realizācija notiek Liepājā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai. Viens projekts varēs saņemt no 1000 līdz 5000 eiro un kopumā projektu konkursā paredzēts 60 000 eiro liels līdzfinansējums.