Lai sekmētu Liepājā augstvērtīgus kultūras un jaunrades procesus, kā arī veicinātu pilsētas iedzīvotāju līdzdalību kultūras dzīves norisēs, Liepājas pilsētas Kultūras pārvalde no 14.janvāra izsludina pieteikšanos kultūras projektu konkursam, informē pārvaldes Attīstības projektu vadītāja Daira Bērtule.

"Ik gadu kultūras projektu konkursā pieprasītais finansējums ievērojami pārsniedz pieejamo un tādēļ ne visi oriģināli un kvalitatīvi izstrādāti projekti tiek atbalstīti.  Mēs tiecamies uz Liepājas kultūras telpas attīstību un vēlamies, lai šajā procesā iesaistās pēc iespējas vairāk talantīgi, ar degsmi un organizatoriskām spējām apdāvināti liepājnieki un Liepājas skartie, tāpēc lēmām palielināt projektu konkursa līdzfinansējumu un šogad radošo ideju realizācijai piešķirt 60 000 eiro," stāsta Liepājas Kultūras pārvaldes vadītājs Juris Jirgens.

2020.gada projektu konkursa prioritātes ir kultūras aktivitātes un procesi, kas piedāvā jaunu un inovatīvu kultūras ideju realizēšanu, nodrošina vietēja un starptautiska mēroga izglītojošu pasākumu norisi, ir vērsti uz Liepājas kultūras vērtību (mantojums, mūzika, māksla, kino, teātris, dizains un arhitektūra) apzināšanu, dokumentēšanu vai popularizēšanu, nodrošina pētījumus par mūsu pilsētas kultūras un mākslas telpu, kā arī sekmē radošo industriju attīstību un nodrošina starptautiskas kultūras un mākslas rezidences Liepājā.

Konkursā var piedalīties juridiskās personas, kas nav pašvaldību un valsts iestādes, pašvaldību un valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību, tai skaitā publiskas atvasinātas personas. Viens pieteicējs projektu konkursā var piedalīties ar neierobežotu projektu skaitu. Konkursā var iesniegt tādus projektus, kuru realizācija notiek Liepājā un kuru rezultāti ir sabiedriski nozīmīgs ieguvums pilsētai. Projektu realizācijas periods no šī gada 27.marta līdz 2021.gada 26.martam.

Viens projekts varēs saņemt no 1000 līdz 5000 eiro un kopumā projektu konkursā paredzēts 60 000 eiro liels līdzfinansējums.

Konkursam iesniegtos projektus vērtēs kultūras projektu konkursa komisija, kuras sastāvā būs nozares profesionāļi.

Šogad pagarināts arī projektu iesniegšanas termiņš un iesniegt projekta pieteikumu var līdz šī gada 20.februārim. Konkursa nolikums un pieteikšanās.

Apskati 2019. gada kultūras projekta konkursa rezultātus šeit.