Liepājas pilsētas domes, komiteju un komisiju sēdes laikā no 27. līdz 30.aprīlim

28.aprīlis

14.00 Bērnu tiesību aizsardzības komisija, attālināti tiešsaistē.

29.aprīlis
13.00 Sociālo lietu komisija, 1. ģimnāzijā, Ausekļa ielā 9.
14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.

30.aprīlis

16.00 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.
Administratīvā komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 27. līdz 30.aprīlim

No 27. aprīļa darbu atsāks vēl divas bāzes pirmsskolas izglītības iestādes – "Liepiņa" un "Pasaciņa", kas nodrošinās bērnu pieskatīšanu tiem vecākiem, kuriem šajā laikā nav šādu iespēju.

28.aprīlī Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša un izglītības jomas pārstāvju sanāksme.

28.aprīlī Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies tiešsaistes starptautiskajā Ukrainas konferencē par pašvaldības atbalstu uzņēmējiem un iedzīvotājiem pēc ārkārtējā stāvokļa beigām.

28.aprīlī pulksten 13.00 seminārs pedagogiem karjeras konsultantiem.

30.aprīlī pulksten 10.00 informatīva sanāksme par 13–14 gadus vecu skolēnu reģistrēšanu vasaras darbam.

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, ar mērķi šajā laikā ierobežot Covid-19 izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir noteikti vairāki ierobežojumi klientu pieņemšanai klātienē, tādēļ aicinām iedzīvotājus saņemt informāciju un pakalpojumus attālināti, sazinoties ar pašvaldības speciālistiem elektroniski vai telefoniski. Plašāk par iestāžu darba režīmu laikā no 13. marta skatīt šeit.

Ārkārtējās situācijas laikā katru dienu pulksten 14.00 notiek Liepājas pašvaldības Krīzes vadības grupas sanāksme.

Turpināsies pārtikas paku un pārtikas karšu izsniegšana. Vairāk šeit.

Saistībā ar valdības ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšanu Kultūras pārvaldes vadība ar pārējo kultūras iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu, pārskata pārcelto aktivitāšu un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Saistībā ar valdības ārkārtējās situācijas termiņa pagarināšanu Sporta pārvaldes vadība ar pārējo sporta iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu un pārskata atcelto, pārcelto un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027.gadam izstrādes tematiskās darba grupas "Pārvaldība, IT un digitalizācija" un "Teritoriālā sadarbība" pārceltas uz nenoteiktu laiku. Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei var joprojām izteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: attistiba@liepaja.lv.

Saistībā ar situāciju valstī un Ministru kabineta pieņemtajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, Attīstības pārvalde apkopo vispārējo informāciju un nepieciešamības gadījumā var sniegt konsultācijas vietējiem uzņēmējiem par aktuālajiem ekonomikas jautājumiem. Konsultācijām ar Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldi zvanīt pa tālruni: 63 4047 26 vai rakstīt: arnis.vitols@liepaja.lv. Konsultācijām ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi zvanīt pa tālruni: 29 440 526 vai rakstīt: uldis.hmielevskis@lsez.lv.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies jauniestādīto koku kopšana.
5. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, novākta pērnā zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi un veikti citi darbi.
6. Turpināsies pludmales izeju sagatavošana vasaras sezonai un pludmales inventāra sagatavošana izvietošanai liedagā.
7. Peldu ielas posma pārbūves objektā turpināsies būvdarbi. Šīs ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 31. jūlijam ir slēgts satiksmei.
8. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Cukura ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, no 1. aprīļa līdz 15. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
9. Turpināsies Dorupes ielas pārbūves darbi. Līdz ar to šeit līdz š.g. jūlijam ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Dorupes ielā atjaunos bojāto asfalta segumu un izbūvēs jaunu asfalta segumu līdz šim grantētajā posmā līdz Zirņu ielai, kā arī izbūvēs lietus ūdens kanalizācijas sistēmu.
10. Turpināsies būvdarbi Pērkones ielas galā - šeit daļēji atjaunos esošās autostāvvietas segumu, sakārtos satiksmes organizāciju un izbrauktuvē uz pludmali izbūvēs cieto segumu un nostiprinās kāpu nogāzes, lai mazinātu smilšu pārpūšanu. Ikviens aicināts ievērot transporta un gājēju kustības ierobežojumus, brīdinājuma zīmes un citas norādes vai signālus! Līdz jūnija vidum gājēju kustība uz un no pludmales pa Pērkones ielas izeju atsevišķos brīžos būs aizliegta.
11. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts.
12. Turpināsies ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
13. Sāksies betona bruģa seguma atjaunošana uz ietvēm pilsētas centrā.
14. Zirgu salā turpināsies ziemas/pavasara vētrās izskalotās gājēju takas grants seguma atjaunošana, nogāžu nostiprināšana un koka laipu balstu pamatu atjaunošana.
15. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
16.Turpināsies iekškvartālu ielu atjaunošana Laumas mikrorajonā – Žagatu ielā un Tosmarē - Viršu ielā.
17. Tiks pabeigta autobusu pieturvietas pārcelšana Brīvības ielā – pie Ledushalles. Autobusu pieturvieta uz citu vietu tiek pārvietota atbilstoši Liepājas pilsētas domes Transporta infrastruktūras komisijas lēmumam. Pieturvieta pie Esperanto ielas nebija atbilstoši labiekārtota un ierobežotā platība neļāva veikt šādu labiekārtojumu.
18. Krusta ielā turpināsies lietus ūdens kanalizācijas pievada izbūve.
19. Turpināsies asfalta seguma atjaunošana Imantas ielā no Britu flotes līdz Turaidas ielai, Pulkveža Brieža iela no Turaidas līdz Virsaiša ielai un Invalīdu ielā no Turaidas ielas līdz Karostas cietumam
20. Laivu ielā sāksies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi – tie būs priekšdarbi plānotajai ielas pārbūvei.
21. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
22. Turpināsies Dabas mājas izveide Zirgu salā.
23. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana.
24. Turpināsies ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām.
25. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa.