Liepājas pilsētas domes komisiju sēdes laikā no 6. līdz 9. aprīlim

7. aprīlis
11.00 Transporta infrastruktūras komisija, norisināsies attālināti.

8. aprīlis
13.00 Sociālo lietu komisija, norisināsies attālināti.
14.00 Iepirkumu komisija, norisināsies attālināti.

Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 6. līdz 9. aprīlim

6. aprīlī Liepājas domes priekšsēdētājam Jānim Vilnītim plānota saruna ar Latvijas Valsts prezidentu Egilu Levitu.

6. aprīlī Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis piedalīsies izglītības jomas pārstāvju sanāksmē.

Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, ar mērķi šajā laikā ierobežot "Covid-19" izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir noteikti vairāki ierobežojumi klientu pieņemšanai klātienē, tādēļ aicinām iedzīvotājus saņemt informāciju un pakalpojumus attālināti, sazinoties ar pašvaldības speciālistiem elektroniski vai telefoniski. Plašāk par iestāžu darba režīmu laikā no 13. marta skatīt šeit.

Ārkārtējās situācijas laikā katru dienu plkst. 14.00 notiek Liepājas pašvaldības Krīzes vadības grupas sanāksme.

Saistībā ar valdības plānoto ārkārtējās situācijas termiņa pārcelšanu, Kultūras pārvaldes vadība ar pārējo kultūras iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veiks esošās situācijas izvērtējamu un pārskatīs pārcelto aktivitāšu plānus.

Saistībā ar valdības plānoto ārkārtējās situācijas termiņa pārcelšanu, Sporta pārvaldes vadība ar pārējo sporta iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veiks esošās situācijas izvērtējamu un pārskatīs atcelto, pārcelto un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes tematiskās darba grupas "Pārvaldība, IT un digitalizācija" un "Teritoriālā sadarbība" pārceltas uz nenoteiktu laiku. Liepājas pašvaldības Attīstības pārvalde nākamajām tematiskajām darba grupām apkopo, analīzē un gatavo informāciju esošās situācijas raksturojumam.

Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādei var joprojām izteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: attistiba@liepaja.lv.

Saistībā ar situāciju valstī un Ministru kabineta pieņemtajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, Attīstības pārvalde apkopo vispārējo informāciju un nepieciešamības gadījumā var sniegt konsultācijas vietējiem uzņēmējiem par aktuālajiem ekonomikas jautājumiem. Konsultācijām ar Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldi zvanīt pa tālruni: 63 4047 26 vai rakstīt: arnis.vitols@liepaja.lv. Konsultācijām ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi zvanīt pa tālruni: 29 440 526 vai rakstīt: uldis.hmielevskis@lsez.lv.

Komunālā pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies koku vainagu kopšana, nokaltušo koku ciršana un citi nepieciešamie pavasarim atbilstošie darbi pilsētas parkos, skvēros, laukumos un ielās.
5 Turpināsies apstādījumu kopšana – tiks mēsloti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes. Ja laika apstākļi atļaus pilsētas dobēs plānots izstādīt atraitnītes.
5. Turpināsies biotopu kopšana jūrmalas kāpās no Jūrmalas līdz Pērkones ielai.
6. Turpināsies pludmales izeju sagatavošana vasaras sezonai.
7. Peldu ielas posma pārbūves objektā pēc tehnoloģiskā pārtraukuma turpināsies būvdarbi. Šīs ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 31. jūlijam ir slēgts satiksmei.
8. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
9. Turpināsies Dabas mājas izveide Zirgu salā. Darbus veic SIA "Kurzemes būvserviss".
10. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana.
10. Turpināsies ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām.
11. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.

Informāciju sagatavoja Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa