Pirmdiena, 24.februāris

14.00 Stipendiju piešķiršanas komisija, Liepājas domes 226. telpā.

17.00 Administratīvā komisija, Jelgavas ielā 48.

Otrdiena, 25.februāris

10.40 Iedzīvotāju pieņemšana pie Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša, priekšsēdētāja vietnieka pilsētas attīstības un sadarbības jautājumos Gunāra Ansiņa, vietnieka kultūras un sporta jautājumos Ata Dekšņa un vietnieka stratēģiskās plānošanas jautājumos Ulda Seska.

11.00 Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.–2027. gadam izstrādes tematiskā darba grupa "Ekonomika", Liepājas Latviešu biedrības nama plānošanas telpās.

12.00 Hoijeres kundzes viesnīcas ēkas spāru svētki, kuros mediju pārstāvji tiks informēti par ēkas restaurācijas un pārbūves projekta gaitu.

Liepājas pilsētas pedagoģiski medicīniska komisija.

Pozitīvo sajūtu telpā  darbu ir uzsākusi jauna administratore un nodarbību vadītāja. Līdz ar to "Pozitīvo sajūta telpa" ir kļuvusi pieejamāka bērniem un viņu ģimenēm – nodarbības pieejas vakaros un sestdienās.

Trešdiena, 26.februāris

8.30 Sociālo lietu komisija, E. Veidenbauma ielā 3, 215. telpā.

9.30 Apstādījumu uzraudzības komisija, izbraukuma sēde.

11.00 Publisku izklaides un svētku pasākumu iesniegumu izskatīšanas komisija  Liepājas domes 226. telpā.

14.00 Iepirkumu komisija, Liepājas pilsētas domes 207. telpā.

16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, Liepājas domes 112. telpā.

Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks stratēģiskās plānošanas jautājumos Uldis Sesks Rīgā tiksies ar valdību un Saeimu veidojošo partiju pārstāvjiem.

Diagnosticējošais darbs matemātikā 3. klasei.

Sanāksme skolu māsām.

Sociālo pedagogu apvienības sanāksme.

Ceturtdiena, 27.februāris

9.30 Jaunatnes lietu komisija, Liepājas domes 226. telpa.

12.00 Liepājas domes vadība piedalīsies vēstījuma kapsulas ieguldīšanā PIKC "Liepājas Mūzikas, mākslas un dizaina vidusskola" jaunās ēkas pamatos Alejas ielā 18.

15.30 Dzīvokļu komisija, Zivju ielā 11/13, 3. stāvā.

Liepājas domes priekšsēdētājs Jānis Vilnītis domē uzņems PIKC "Liepājas Valsts tehnikums" organizētā starptautiskā profesionālās meistarības konkursa dalībniekus.

Seminārs par programmas "Latvijas skolas soma" īstenošanu Liepājā.

Diagnosticējošais darbs matemātikā 6. klasei.

27. un 28.februārī Liepājas skolu vadība piedalīsies Skola2030 organizētajā 2. ieviešanas seminārā par pilnveidotā vispārējās vidējās izglītības modeļa īstenošanu.

Piektdiena, 28.februāris

14.00 Satiksmes ministra Tāļa Linkaiša darba vizīte Liepājā un tikšanās ar domes vadību.

Dalība Izglītības un zinātnes ministrijas un OECD kopīgi organizētajā darbseminārā par izglītības indikatoriem, izstrādājot Izglītības attīstības pamatnostādnes 2021.–2027. gadam.

Kurzemes reģiona skolēnu ZPD konference Liepājas Universitātē.

Sestdiena, 29.februāris

Liepājas Jauniešu mājas padome sadarbībā ar Liepājas Universitātes studentu padomi piedalīsies Nīcas Jauniešu dienā.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi
1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši ziemas sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies koku vainagu kopšana, nokaltušo koku ciršana un citi nepieciešamie ziemas apstākļiem atbilstošie darbi pilsētas parkos, skvēros, laukumos un ielās.
5. Peldu ielas posma pārbūves objektā ir noteikts tehnoloģiskais pārtraukums, darbi atsāksies nākamajā pavasarī. Šīs ielas posmā no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 2020. gada 31. jūlijam būs slēgta satiksme. Autovadītāji un citi satiksmes dalībnieki aicināti sekot līdzi ceļa zīmēm un citai informācijai! Būvdarbus veic SIA "A-Land".
6. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi. Autovadītāji aicināti uzmanīgi sekot līdzi ceļu satiksmes zīmēm un norādēm!
7. Turpināsies Dabas mājas izveide Zirgu salā. Darbus veic SIA "Kurzemes būvserviss".
8. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana. Galvenais būvuzņēmējs - a/s UPB.
9. Turpināsies ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām.
10. Turpināsies gaismekļu nomaiņa uz 60 gājēju pārejām. Kopskaitā līdz februāra beigām visā pilsētā nomainīsim 190 gaismekļus. Iepriekš uzstādīto un tagad tehniski nolietojušos gaismekļu vietā būs moderni LED tipa gaismekļi ar garāku kalpošanas termiņu un kas nodrošina labāku spilgtāku apgaismojumu. Darbu veicējs ir SIA "Kesto", materiālu un aprīkojumu piegādātājs SIA "EK Sistēmas".
11. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.
Plašāku pasākumu plānu skatīt Liepājas pasākumu kalendārā kalendars.liepaja.lv. 
 
Informāciju sagatavoja Liepājas pilsētas pašvaldības administrācijas sabiedrisko attiecību un mārketinga daļa