Liepājas pilsētas domes, komiteju un komisiju sēdes laikā no 18. līdz 22.maijam

18.maijs
10.00 Administratīvā komisija, attālināti tiešsaistē.

19.maijs
10.00 Apstādījumu uzraudzības komisijas izbraukuma sēde.

20.maijs
13.00 Sociālo lietu komisija, Ausekļa ielā 9.
14.00 Iepirkumu komisija, attālināti tiešsaistē.
16.00 Dzīvojamo māju privatizācijas komisija, attālināti tiešsaistē.

21.maijs

12.00 Domes sēde, attālināti tiešsaistē.
15.30 Dzīvokļu komisija, attālināti tiešsaistē.

Liepājas domes un iestāžu notikumu plāns laikā no 18. līdz 22.maijam


Saistībā ar valdības izsludināto ārkārtējo situāciju valstī, ar mērķi šajā laikā ierobežot "Covid-19" izplatību, Liepājas pašvaldības iestādēs un kapitālsabiedrībās ir noteikti vairāki ierobežojumi klientu pieņemšanai klātienē. Aktuālo informāciju skatīt šeit.

Ārkārtējās situācijas laikā katru dienu plkst. 14.00 notiek Liepājas pašvaldības Krīzes vadības grupas sanāksme.

No 18.maija atvērs mazākos no publiski pieejamajiem bērnu rotaļlaukumiem, kā arī skeitparku Jūrmalas parkā. Vairāk šeit.

No 18. līdz 29.maijam skolēni e-klasē vecumā no 15 līdz 20 gadiem var pieteikties vasaras darbam. Vairāk šeit.

18.maijā Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša un izglītības jomas pārstāvju savstarpējā videokonference.

18.maijā Liepājas pašvaldības administrācijas sabiedrības pārvaldes speciāliste Brigita Dreiže piedalīsies attālinātā grupas diskusijā par personu ar invaliditāti situāciju Kurzemes reģionā, ko organizē nodibinājums "Baltic Institute of Social Sciences" pēc Labklājības ministrijas pasūtījuma, veicot Apvienoto Nāciju Organizācijas Konvencijas par personu ar invaliditāti tiesībām ieviešanas izvērtējumu.

20.maijā plkst. 13.00 Liepājas domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša dalība Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdē.

20.maijā plkst. 12.00 tiešsaistes seminārs skolu direktoru vietniekiem izglītības jomā.

Saistībā ar valdības lēmumiem Kultūras un Sporta pārvalžu vadība ar pārējo iestāžu atbildīgajiem speciālistiem veic esošās situācijas izvērtējamu, pārskata pārcelto aktivitāšu un turpmāk paredzēto pasākumu plānus.

Turpinās darbs pie Liepājas pilsētas attīstības programmas 2021.-2027. gadam izstrādes. Atgādinām, ka iedzīvotāji viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus attīstības programmas izstrādei var joprojām izteikt elektroniski, sūtot uz e-pastu: attistiba@liepaja.lv.

Saistībā ar situāciju valstī un Ministru kabineta pieņemtajiem uzņēmējdarbības atbalsta mehānismiem, Attīstības pārvalde apkopo vispārējo informāciju un nepieciešamības gadījumā var sniegt konsultācijas vietējiem uzņēmējiem par aktuālajiem ekonomikas jautājumiem. Konsultācijām ar Liepājas pašvaldības Attīstības pārvaldi zvanīt pa tālruni: 63 4047 26 vai rakstīt: arnis.vitols@liepaja.lv. Konsultācijām ar Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas pārvaldi zvanīt pa tālruni: 29 440 526 vai rakstīt: uldis.hmielevskis@lsez.lv.

Komunālās pārvaldes plānotie darbi

1. Notiks ielu brauktuvju un sadalošo zaļo joslu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
2. Notiks veloceļu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
3. Notiks sabiedriskā transporta pieturvietu uzturēšana atbilstoši pavasara sezonas kopšanas prasībām un apstākļiem.
4. Turpināsies jauniestādīto koku kopšana.
5. Turpināsies pilsētas apstādījumu kopšana – tiks mēsloti, atjaunoti zālieni, košumkrūmi, rozes un ziemcietes, izgriezti un novākti sausie zari, novākta pērnā zāle, lapas, nobiras, rušināti, ravēti, laistīti jaunie puķu stādījumi un veikti citi darbi.
6. Jūrmalas parkā, uz gājēju takas, kas ved uz pieminekli bojā gājušajiem jūrniekiem un zvejniekiem, pabeigs graudzāļu, ziemciešu un vasaras puķu stādījumi, kā to paredz jaunā Liepājas pilsētas apstādījumu koncepcija 2020.-2024. gadam. Saskaņā ar koncepciju jauna puķu dobe tiks izveidota arī aplī Zirgu salā un aplī Cukura un Pulvera ielas krustojumā.
7. Sāksies noziedējušo pavasara puķu nomaiņa ar vasaras puķēm un to kopšana pilsētas dobēs.
8. Noslēgsies pludmales sagatavošana vasaras sezonai un turpināsies pludmales teritorijas un inventāra ikdienas uzturēšanas darbi.
9. Strādā pludmales glābēju dienests.
10. Peldu ielas posma pārbūves objektā turpināsies būvdarbi. Šīs ielas posms no Liepu ielas līdz Kūrmājas prospektam līdz 31. jūlijam ir slēgts satiksmei.
11. Turpināsies Cukura ielas posma no Grīzupes līdz Nākotnes ielai infrastruktūras pārbūve. Cukura ielā, posmā no Grīzupes ielas līdz Nākotnes ielai, no 1. aprīļa līdz 15. novembrim ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
12. Turpināsies Dorupes ielas pārbūves darbi. Līdz jūlijam ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
13. Turpināsies būvdarbi Pērkones ielas galā – šeit daļēji atjaunos esošās autostāvvietas segumu, sakārtos satiksmes organizāciju un izbrauktuvē uz pludmali izbūvēs cieto segumu un nostiprinās kāpu nogāzes, lai mazinātu smilšu pārpūšanu. Ikviens aicināts ievērot transporta un gājēju kustības ierobežojumus, brīdinājuma zīmes un citas norādes vai signālus! Līdz jūnija vidum gājēju kustība uz un no pludmales pa Pērkones ielas izeju atsevišķos brīžos būs aizliegta.
14. Turpināsies asfaltbetona ielas seguma pārbūve Liedaga ielas posmā līdz Jūrmalas parkam.
15. Turpināsies asfaltbetona seguma atjaunošana Vaiņodes iela posmā no Ganību līdz Ventas ielai.
16. Sāksies asfaltbetona seguma atjaunošana Pērkones ielā no Uliha līdz Siguldas ielai.
17. Turpināsies asfalta seguma atjaunošana Imantas ielā no Britu flotes līdz Turaidas ielai, Pulkveža Brieža ielā no Turaidas līdz Virsaiša ielai un Invalīdu ielā no Turaidas ielas līdz Karostas cietumam.
18. Laivu ielā turpināsies sadzīves kanalizācijas izbūves darbi, kas ir priekšdarbi plānotajai ielas pārbūvei.
19. Turpināsies iekškvartālu ielu atjaunošana Vecliepājā, Tiesu ielā.
20. Turpināsies iekškvartālu ielu atjaunošana Laumas mikrorajonā – Žagatu ielā un Tosmarē – Viršu ielā.
21. Turpināsies asfalta seguma ielu bedrīšu remonts, darbi plānoti Alejas, Cenkones, Jūrmalas un Jelgavas ielā, kā arī Lībiešu un Viestura ielā.
22. Turpināsies ceļu horizontālo apzīmējumu atjaunošana.
23. Turpināsies betona bruģa seguma atjaunošana uz ietvēm pilsētas centrā.
24. Turpināsies pilsētas lietus ūdens kanalizāciju sistēmu tīrīšana.
25. Turpināsies bijušās Hoijeres kundzes viesnīcas restaurācijas un pārbūves darbi par muzeja ēku Kungu ielā 24. Sakarā ar ēkas būvdarbiem Kungu ielā un arī Bāriņu ielā ir noteikti satiksmes ierobežojumi.
26. Turpināsies biroju ēkas Peldu ielā 5 pārbūve un teritorijas labiekārtošana.
27. Ir pabeigta ēkas Dārza ielā 4/8 daļas pārbūve biroja vajadzībām, turpināsies dokumentu sagatavošana būvobjekta nodošanai ekspluatācijā.
28. Turpināsies Glābšanas stacijas torņa atjaunošana.
29. Notiks ielu apgaismojuma ikdienas uzturēšanas darbi, kas ietver izdegušo spuldžu nomaiņu, regulāru iekārtu pārbaudi, balstu taisnošanu un citus darbus.

Par Komunālās pārvaldes atbildībā esošajiem jautājumiem un nepieciešamajiem uzlabojumiem pilsētvidē iedzīvotājus aicinām zvanīt pārvaldes diennakts dežurantam pa tālruni: 22 011 963 vai sūtīt ziņu, izmantojot aplikāciju WhatsApp.