Kārtējā Liepājas ostas nomnieku asociācijas sēdē Liepājas speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) vadība informēja par plānotajiem darbiem un ES Kohēzijas fonda projektiem.

SEZ pārvalde iesniegusi projektu "Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstība", bet turpina tehniskās dokumentācijas izstrādi viļņlaužu un ūdens infrastruktūras attīstības projektam, informē SEZ sabiedrisko attiecību speciāliste Līga Ratniece-Kadeģe.

Kopš 2010.gada, kad tika pabeigta ES Kohēzijas fonda projekta "Liepājas ostas pievadceļi" realizācija, Liepājas ostas uzņēmumi ir kāpinājuši ostas kravu apgrozījumu līdz 5,7 miljoniem tonnu. Pieaugošais kravu apjoms ir aktualizējis ostas pievadceļu infrastruktūras nepilnības, kas kavē kravu apmaiņu starp valsts dzelzceļa un autoceļa infrastruktūru un Liepājas ostu. Liepājas ostas aktīvāko daļu, kurā tiek pārkrauti ~ 80% no ostas kopējā kravu apgrozījuma, ar Liepājas dzelzceļa staciju savieno viens sliežu ceļš, kas šķērso pilsētas maģistrālo Raiņa ielu. Savukārt auto pievadceļa izmantošanu kavē esošā ceļa platums un ceļa seguma stāvoklis.

 "Projekti, ar ko mūs iepazīstināja kārtējā Liepājas ostas nomnieku asociācijas sēdē ir atkal solis uz priekšu. Un ir prieks, ka tā ķēde netrūkst. Acīmredzami LSEZ vadība ir spējusi pārliecināt gan valdību, gan fondu apsaimniekotājus, ka finansējums un atbalsts ir pamatots un nepieciešamas, lai Liepājas ostas varētu spert atkal nākamo soli uz priekšu," uzskata Liepājas ostas nomnieku asociācijas priekšsēdētājs Jānis Ēlerts.

Projekts paredz visaptverošu Liepājas ostas sauszemes pievadceļu attīstību, kuras ietvaros tiks realizētas dzelzceļa pievadceļu būvniecība, auto pievadceļa rekonstrukcija un prettrokšņa ekrāna uzstādīšana pie auto pievadceļa Brīvostas ielā. Auto pievadceļa rekonstrukcija veicinās arī prāmju satiksmes attīstību.

LSEZ SIA "Terrabalt" valdes priekšsēdētājs Āris Ozoliņš uzsver, ka LSEZ uzdevums ir rūpēties, lai osta attīstītos un pārkrautu kravas, bet uzņēmēju uzdevums ir attīstīt savu infrastruktūru un terminālu. "Ir izveidojusies ļoti laba sadarbība ar LSEZ valdi un pārvaldi un tas dod rezultātu. Esam daudz tikušies "Terrabalt", "Stena Line", LSEZ un pilsētas vadība, lai runātu par prāmju attīstību. Ir uzsākts jauns projekts, lai uzlabotu kravu plūsmas organizēšana no prāmja uz piestātni. Lai būtu rezultāts ir nepieciešami ieguldījumi gan LSEZ, gan "Terrabalt" infrastruktūrā. Tās ir būtiskas investīcijas, lai šādu projektu īstenotu. Saņēmām apstiprinājumu no LSEZ pārvaldes, ka projekts ir iesniegts KF un jau nākamā gada pavasarī varētu uzsākt būvdarbus. Bez varēšanas pārliecināt atbildīgo ministriju un valdību, tas nebūtu izdevies."

 Projekta ietvaros paplašinās arī auto pievadceļu, izbūvējot papildus joslu ostā ienākošā transporta apkalpošanai, kā arī veidos esošā ceļa rekonstrukcija, izbūvējot trotuārus, ierīkojot apgaismojumu un atjaunojot ceļa segumu. Savukārt, lai mazinātu ostas ietekmi uz pilsētas vidi un iedzīvotājiem, gar Brīvostas ielu, kur ostas auto pievadceļš atrodas tiešā daudzdzīvokļu māju tuvumā, tiks uzstādīts pret trokšņa ekrāns, kas mazinās kravu transporta izraisīto negatīvo ietekmi uz pievadceļa tuvumā dzīvojošajiem iedzīvotājiem.  

"Iesniegtais projekts ļaus palielināt Liepājas dzelzceļa stacijas un ostas savienojuma kravu caurlaides spēja, kas, izbūvējot papildus savienojošo ceļu, ļaus, palielinot ostā nogādāto kravu apjomu, nepalielinot dzelzceļa pārbrauktuves slēgšanas reižu skaitu un kopējo ilgumu," uzsver Liepājas speciālās ekonomiskās zonas pārvaldnieks Jānis Lapiņš.

Plānotās projekta izmaksas: 6,300 milj. eiro, t.sk. Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 5,094 milj. eiro. Projektu īstenošanu uzsāks šogad un plānots pabeigt ne vēlāk kā 2019. gadā.