Liepājas Speciālās ekonomiskās zonas (SEZ) pārvalde izbeigusi iepriekš noslēgto līgumu ar SIA "Improbus" par zivju pārstrādes ražotnes būvniecību.

Šā gad 31.maijā starp SEZ pārvaldi un Kuldīgas uzņēmumu SIA "Improbus" tika noslēgts SEZ teritorijā esošā nekustamā īpašuma Dūņu iela 4A (blakus Meldru ielas industriālajam parkam) ilgtermiņa nomas līgums būvprojekta "Zivju pārstrādes ražotnes būvniecība Dūņu ielā 4A, Liepājā" realizēšanai, apsaimniekošanai un komercdarbības veikšanai un apbūves tiesības piešķiršanai.

Līguma darbības termiņš bija līdz 2047.gada 30.maijam.

Jūlijā SEZ pārvalde saņēma SIA "Improbus" iesniegums, kurā lūdz izbeigt noslēgto nomas līgumu, jo būvprojekts "Zivju pārstrādes ražotnes būvniecība Dūņu ielā 4A, Liepājā" netiks realizēts "iepriekš neparedzētu augstu izmaksu dēļ".

Ar 1.augustu līguma darbība izbeigta.

Portāls jau rakstīja, ka SIA "Improbus" valdes loceklis Uģis Kuzņecovs bija iecerējis veidot Liepājā nēģu pārstrādes ražotni. Nēģus sākotnēji bija plānots iepirkt no Latvijas zvejniekiem, produkciju vispirms realizēt Latvijā, pēc tam arī eksportēt, bet pēc trim gadiem, ja bizness attīstītos, veidot pašiem savu nēģu audzēšanas ražotni.

Sākotnēji projektā bija plānots investēt 98 000 eiro.