TV Kurzeme: Pašreiz Zemkopības ministrijā tiek izstrādāti grozījumi noteikumos par dzīvnieku labturības prasībām dzīvnieku patversmēs un dzīvnieku viesnīcās. Viens no papildinājumiem – turpmāk personām vai biedrībām, kuras bezpalīdzīgā stāvoklī nonākušiem dzīvniekiem meklē jaunus īpašniekus, būs jāreģistrējas kā dzīvnieku patversmei. Dzīvnieku aizsardzības biedrības uzskata, ka tas nevis samazinās uz ielas nonākušo ķepaiņu skaitu, kā tas tiek cerēts panākt ar jaunajiem grozījumiem, bet gan tieši pretēji – palielinās.