TV Kurzeme: Ņemot vērā to, ka pašreiz mācības tiek organizētas attālināti, kā arī pilsētā ir slēgti rotaļlaukumi, bērniem ilgu laiku nākas pavadīt mājās, un tādēļ ir nepieciešams rast ne tikai iespēju mācīties, bet arī dažādot atpūtas variantus. Piemēram, uzņēmums “Liepājas RAS”, kurš ikdienā bieži uzņem skolēnu grupas un piedāvā viņiem iesaistīties Vides skolā, šajā laikā vecākiem kopā ar savām atvasēm iesaka izgatavot dažādas spēles, kā arī pievērsties dīgstu diedzēšanai.