Kultūras jomu atbalstošās un atspoguļojošās kampaņas "KultūruVAIG?!?" ietvaros tiek laista klajā pirmā videosarunu epizode kopā ar mūziķi, dziedātāju, TV pārraižu vadītāju, sabiedriskā balsojuma "Gada Eiropas cilvēks Latvijā" titulantu un nesen dibinātās "Pašnodarbināto mūziķu biedrības" biedru – Ralfu Eilandu!

Iepriekš informēts, ka iniciatīvas "KultūruVAIG?!?" mērķis ir radošā, izglītojošā, faktiskā stāvokļa atspoguļojošā veidā iezīmēt kultūrjomas pārstāvju jaunos ikdienas izaicinājumus, piedāvājot sabiedrībai to nu jau daļēji kultūras patēriņam pierastajā un adaptētajā ekrānkultūras ietvarā.

Pirmā videocikla "KultūruVAIG?!?" epizode norisinājās maija mēneša noslēgumā, kad sarunas laikā tika pārcilāti jautājumi, kuri saistīti ar iespējām darboties kultūras jomā daļējā lieguma un ierobežojošo noteikumu ietvaros, centieniem noturēt radošu garu, veidiem, kā adaptēties un rast iespējas muzikālās darbības nodrošinājumam, un citus aktuālus šī brīža tematus.

Iniciatīvas "KultūruVAIG?!?" realizāciju atbalsta Liepājas Kultūras pārvalde.

Epizodes radīšanā piedalījās – Hugo Puriņš (sarunu moderators), Indulis Pelnēns (video), organizācijas "Liepaja Music" radošā komanda – Irita Kalēja, Jānis Ivuškāns un Ieva Dzintare.

Kampaņas aktualitāšu saturam ir ieviesta un pielietota mirkļbirka #KultūruVAIG?!?, kuru patapinātā veidā aicinām ieviest un izmantot arī citu, kultūras jomas atspoguļojošu un aktualizējošu saturu kontekstā. Tāpat, aicinām līdzsekot "KultūruVAIG?!?" aktivitātēm arī turpmāk.

Kultūru VAJAG!