Biedrība "Radi vidi pats" sākusi atbalsta projektu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai skolēniem un profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem.

To intervijā "Rietumu radio" pastāstīja viena no projekta īstenotājām Kristīne Jonova.

Projekta "Radi sevi pats" mērķis ir nodrošināt dalībniekiem iespēju apgūt jaunas prasmes un zināšanas gan vides izglītības jomā, gan pasākumu organizēšanā, īstenojot pašiem savas iniciatīvas. Aktivitātes būs balstītas neformālās izglītības principos, kas veicinās jauniešu radošumu un spēju domāt ārpus formālās izglītības rāmjiem.

"Radi sevi pats" mērķa grupa ir 16 jaunieši no dažādām Liepājas mācību iestādēm. Tie būs vispārziglītojošo skolu skolēni no 5. līdz 12. klasei vai profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam.