Portāla lasītāju ērtībām piedāvājam vienviet apkopotas aizvadītās nedēļas izsoles, tiesu, mantojumu, Uzņēmumu reģistra u.c. saskaņā ar likumu "Latvijas Vēstnesī" publicējamas ziņas.

Dokumenta un zīmoga atsaukums

ULDA GRIGAĻA, pers. kods 1012XX–XXXXX, diploms T Nr. 000189 (kvalifikācija ''Kuģu vadītājs''), ko 22.06.1995. izdevusi Liepājas Jūrniecības koledža, tiek atzīts par nederīgu.

Izsoles


Maksātnespējīgās fiziskās personas Natalias Sergeevas maksātnespējas procesa administratore Inta Senčilo, amata apliecības Nr.00017, prakses vieta: Tallinas iela 39–3, Rīga, LV–1012, pārdod pirmajā izsolē ar augšupejošu soli Nataliai Sergeevai piederošu nekustamo īpašumu Viršu ielā 7–20, Liepājā, kadastra numurs 17009024861, ierakstīts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr.5037–20. Dzīvoklis Nr.20 ar platību 51,8 m², 518/36533, kopīpašuma 518/36533 domājamās daļas no daudzdzīvokļu mājas, zemes (kadastra numurs 1700 002 0306), kopīpašuma 518/36533 domājamās daļas no būves (kadastra apzīmējums 17000020306001), kopīpašuma 518/36533 domājamās daļas no zemes (kadastra apzīmējums 17000020306). Kreditori: AS "PrivatBank", nodokļu maksātāja kods 50003086271, aizdevuma līgums un ķīlas hipotēkas līgums Nr.HKL–D166/03, Luminor Bank AS Latvijas filiāle 40203154352, SIA GelvoraSergel, reģ.Nr.40103837691, Intrum Latvia SIA, reģ.Nr.40203088409, Liepājas namu apsaimniekotājs, reģ.Nr.LV42103004583, Julianus Inkasso Latvija SIA, reģ.Nr.40003717522. Nekustamā īpašuma novērtējums un izsoles sākumcena – 5400 EUR. Izsoles solis – 500 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021. gada 10. martam plkst.23.59 jāiemaksā nodrošinājuma summa 10% no novērtējuma, 540 EUR, maksātnespējas procesa administratores Intas Senčilo atvērtajā kontā Nr. LV93HABA0551050339403, AS "Swedbank", un, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jānosūta lūgums maksātnespējas procesa administratorei par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums un laiks – 2021.gada 18.februāris plkst.13.00. Izsoles noslēguma datums un laiks – 2021. gada 22.marts plkst. 13.00. Visām personām, kurām uz nekustamo īpašumu ir tiesības, kas nepieļauj tā pārdošanu izsolē, jāpieteic savas prasības tiesā līdz izsoles noslēguma dienai. Tālr. uzziņām 29265448.

Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērināta tiesu izpildītāja Agnese Biķe, prakses vieta: Kūrmājas prospekts 11, 2.stāvs, Liepāja, pārdod otrajā izsolē parādniekam SIA BALTKOM, juridiskā adrese: Oskara Kalpaka iela 5/9, Liepāja, piederošo nekustamo īpašumu, kas atrodas Oskara Kalpaka ielā 5/7/9, Liepājā. Piedzinēji: AS Publisko aktīvu pārvaldītājs Possessor, adrese: Krišjāņa Valdemāra iela 31, Rīga, Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija, adrese: Rožu iela 6, Liepāja. Nekustamais īpašums sastāv no ēkām, būvēm un izbūvēm (skatīt īpašuma novērtējumu), reģistrēts Liepājas pilsētas zemesgrāmatas nodalījumā Nr. 2959, kadastra Nr. 1700 520 0192. Nekustamā īpašuma piespiedu pārdošanas vērtība – 200 200,00 EUR. Otrās izsoles sākumcena – 150 150,00 EUR. Izsoles solis – 3000,00 EUR. Izsoles cena nav apliekama ar pievienotās vērtības nodokli. Visām personām, kuras vēlas piedalīties izsolē, līdz 2021.gada 8.martam, izmantojot elektronisko izsoļu vietni, jāieskaita Kurzemes apgabaltiesas iecirkņa Nr.5 zvērinātas tiesu izpildītājas Agneses Biķes, reģistrācijas Nr.LV27026411917, depozīta kontā LV91TREL9199002002000, Valsts kasē, kods TRELLV22, nodrošinājums 10% apmērā no nekustamā īpašuma novērtējuma – 20 020,00 EUR, maksājuma mērķī norādot piešķirtā rēķina numuru un jānosūta lūgums zvērinātai tiesu izpildītājai par autorizāciju izsolei. Izsoles sākuma datums – 2021.gada 16.februāris, izsoles noslēguma datums un laiks – 2021.gada 18.marts plkst.13.00. Tālr. uzziņām 63422002, 63422012, 22016616.

Komercreģistra ziņas

Reģistrācijas numurs: 40103851695
Firma: SIA "Warehouse properties"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 185
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Nils Andersons, personas kods 0806XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: valde: Uffe Svalgaard, personas kods 2605XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: izmaiņas amatpersonu sastāvā, izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 16.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103016559
Firma: SIA "RUSECKIS un CO"
Adrese: Liepāja, Bāriņu iela 30
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Natalija Sereda, personas kods 2501XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Natalija Sereda, personas kods 2501XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 26.01.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 16.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram 1 mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Autoru iela 12, Liepāja, LV–3401

Reģistrācijas numurs: 42103020978
Firma: SIA "ERATO"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 86 – 18
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Oleg Kurachkin, personas kods 3101XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Oleg Kurachkin, personas kods 3101XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 29.01.2021. dalībnieku sapulces protokolu Nr.2, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 16.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Klaipēdas iela 86 – 18, Liepāja, LV–3416

Jaundibināts uzņēmums

Reģistrācijas datums: 16.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203293562
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV75ZZZ40203293562
Firma: SIA "My3D.Cloud"
Adrese: Liepāja, Ziedu iela 5 – 34
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Reinis Točelovskis, personas kods 1805XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135476560029.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 16.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203293666
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV80ZZZ40203293666
Firma: SIA "INTERZILL"
Adrese: Liepāja, Franču iela 3
Parakstītais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 1400.00 EUR
Valde: Ludmila Zezjuļa, personas kods 1212XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR0013549263547.

Reģistrācijas numurs: 42103074881
Firma: SIA "KD firewood"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 117
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 5.februāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/13811
Izdarīts ieraksts: 15.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103080731
Firma: SIA "Svarovich DMB"
Adrese: Liepāja, Klāva Ukstiņa iela 5A – 17N
Reģistrēts: Saimnieciskās darbības apturēšana, pamatojoties uz Valsts ieņēmumu dienesta Nodokļu pārvaldes 2021.gada 8.februāra lēmumu Nr.30.1–8.59.2/8.59.2/14030
Izdarīts ieraksts: 12.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 44103137494
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Elegantly Bright"
Adrese: Liepāja, Brīvības iela 96 – 3
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 12.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42102033439
Firma: IK "FLORIZELA"
Adrese: Liepāja, Siguldas iela 27 – 8
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 11.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 40003014197
Firma: Akciju sabiedrība "LIEPĀJAS METALURGS"
Adrese: Rīga, Krišjāņa Barona iela 33A – 4
Reģistrēts: maksātnespējas procesa izbeigšana
Pamatojums: Kurzemes rajona tiesas 10.02.2021. lēmums lietā Nr. C20361513
Izdarīts ieraksts: 11.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 40203054262
Firma: SIA "Celste"
Adrese: Liepāja, Klaipēdas iela 110 – 32
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Ināra Elste, personas kods 1205XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Ināra Elste, personas kods 1205XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 02.02.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 11.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Klaipēdas iela 110 – 32

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203292266
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV50ZZZ40203292266
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "ELT SOLUTION"
Adrese: Liepāja, Ālandes iela 2
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Arvis Jančauskis, personas kods 2502XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Andris Stivriņš, personas kods 1910XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 11.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203292459
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV77ZZZ40203292459
Firma: SIA "FORWEST"
Adrese: Liepāja, Rojas iela 36 – 57
Parakstītais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 3.00 EUR
Valde: Iuliia Reshetnikova, personas kods 1008XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Publikācijas Nr.: KMR00135397817101.

Reģistrācijas numurs: 42103036199
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Kurzemes Būvniecības Centrs"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 7N
Parakstītais pamatkapitāls: 8400.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 8400.00 EUR
No komersanta nodalītas daļas:
Reģistrācijas datums: 10.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203291985
Firma: SIA "KBC Nekustamie Īpašumi"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 7N
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Amatpersonas: valde: Oļegs Polovjanovs, personas kods 2907XX–XXXXX, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrācijas datums: 10.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 50203291991
Firma: SIA "KBC SIP LAT"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 7N
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Amatpersonas: valde: Oļegs Polovjanovs, personas kods 2907XX–XXXXX, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – nodalīšana
Izdarīts ieraksts: 10.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103047830
Firma: SIA "XO.lv"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 7N
Parakstītais pamatkapitāls: 5680.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 5680.00 EUR
No komersanta nodalīta daļa:
Reģistrācijas datums: 10.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203292016
Firma: SIA "XO.lv Īpašumi"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 7N
Parakstītais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Amatpersonas: valde: Oļegs Polovjanovs, personas kods 2907XX–XXXXX, valdes loceklis ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: ieraksts par reorganizāciju – nodalīšana
Izdarīts ieraksts: 10.02.2021.

Reģistrācijas numurs: 42103084150
Firma: SIA "BODHI"
Adrese: Liepāja, Piltenes iela 6 – 28
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Edmunds Varnovskis, personas kods 2310XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Edmunds Varnovskis, personas kods 2310XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 29.01.2021. dalībnieka lēmumu Nr.1, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Liepāja, Piltenes iela 6 – 28

Reģistrācijas numurs: 42103066884
Firma: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "CALM"
Adrese: Liepāja, Mirdzas Ķempes iela 2 – 72
Atbrīvotas amatpersonas: valde: Raivis Ciekurzis, personas kods 3112XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Ieceltas amatpersonas: Raivis Ciekurzis, personas kods 3112XX–XXXXX, likvidators, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi
Reģistrēts: Likvidācijas process, pamatojoties uz 05.02.2021. dalībnieka lēmumu, izmaiņas amatpersonu sastāvā
Izdarīts ieraksts: 10.02.2021.
Kreditoru prasījumi piesakāmi likvidatoram viena mēneša laikā no šī paziņojuma publicēšanas dienas šādā adresē: Mirdzas Ķempes iela 2 – 72, Liepāja, LV–3407

Reģistrācijas numurs: 42103090852
Firma: SIA MT LIBAVA
Adrese: Liepāja, Raiņa iela 24/24A
Reģistrēts: izmaiņas juridiskajā adresē
Izdarīts ieraksts: 10.02.2021.

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203291985
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV71ZZZ40203291985
Firma: SIA "KBC Nekustamie Īpašumi"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 7N
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Oļegs Polovjanovs, personas kods 2907XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 50203291991
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV41ZZZ50203291991
Firma: SIA "KBC SIP LAT"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 7N
Parakstītais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2800.00 EUR
Valde: Oļegs Polovjanovs, personas kods 2907XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Jaundibināts uzņēmums
Reģistrācijas datums: 10.02.2021.
Reģistrācijas numurs: 40203292016
Vienotās euro maksājumu telpas maksājuma saņēmēja identifikators: LV10ZZZ40203292016
Firma: SIA "XO.lv Īpašumi"
Adrese: Liepāja, Tirgoņu iela 22 – 7N
Parakstītais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Apmaksātais pamatkapitāls: 2840.00 EUR
Valde: Oļegs Polovjanovs, personas kods 2907XX–XXXXX, valdes loceklis, ar tiesībām pārstāvēt kapitālsabiedrību atsevišķi

Mantojumu ziņas

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: GENOVAITE NARBUTIENE, personas kods 150835–XXXXX, miršanas datums 28.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ADOĻFINA TIMOFEJEVA (ADOLFINA TIMOFEEVA), personas kods 211232–XXXXX, miršanas datums 13.04.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušās pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANNA PETERSONE (PETERSON), personas kods 160233–XXXXX, miršanas datums 14.03.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDA MAZURE, personas kods 060644–XXXXX, miršanas datums 22.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 22.10.2021.
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: JĀNIS KRONBERGS, personas kods 031151–XXXXX, miršanas datums 22.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Aija Burbecka
Prakses vietas adrese: Kuršu iela 10, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALENTĪNA JERŠOVA, personas kods 180846–XXXXX, miršanas datums 03.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 4 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: OSVALDS MIĶELIS URBĀNS, personas kods 130833–XXXXX, miršanas datums 17.01.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: STEPANIJA PUŠINSKIENE, personas kods 010342–XXXXX, miršanas datums 09.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANATOLIJS KRESTENKO, personas kods 041246–XXXXX, miršanas datums 09.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 10.02.2022.
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: MATEUS KORATS, personas kods 180828–XXXXX, miršanas datums 08.02.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: ANDRIS JANUŠKA, personas kods 141284–XXXXX, miršanas datums 29.01.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Milda Ancāne
Prakses vietas adrese: Graudu iela 50, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: SVENTS LUCENKO, personas kods 300945–XXXXX, miršanas datums 01.02.2021.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VERONIKA ŠAROHINA (SHAROKHINA), personas kods 171239–XXXXX, miršanas datums 31.10.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Jevgenija Jaunģelže
Prakses vietas adrese: Pasta iela 4, Liepāja, LV–3401

Pie zvērināta notāra, kurš izsludinājis mantojuma atklāšanos, tiek uzaicināti pieteikties visi mantinieki, kreditori un citas personas, kurām ir tiesības uz mantojumu. Pieteikšanās termiņā nepieteiktās kreditoru pretenzijas tiks dzēstas.
Mantojuma atstājējs: VALDIS MAĶEVICS, personas kods 080256–XXXXX, miršanas datums 03.12.2020.
Pieteikšanās termiņš: 3 mēneši
Notārs, kurš izsludina: Larisa Medvedeva
Prakses vietas adrese: Pasta iela 7A, Liepāja, LV–3401
Mantojumu reģistra Nr.: 204866.
Tiek uzaicinātas arī personas, kurām ir iebildumi pret mirušā pēdējās gribas rīkojuma aktu, pretējā gadījumā tas tiks atzīts par likumīgā spēkā stājušos.

Paziņojums par promocijas darba aizstāvēšanu

2021. gada 24. martā plkst. 15.00 tiešsaistē Zoom platformā notiks Liepājas Universitātes Valodniecības un literatūrzinātnes nozares promocijas padomes atklātā sēde, kurā SIGITA IGNATJEVA aizstāvēs promocijas darbu par tēmu "Tulkojumstilistikas problēmu risinājumi pastišā un parodijā: Džeimsa Džoisa romāna Uliss tulkojums latviešu valodā" zinātniskā doktora grāda (PhD) iegūšanai valodniecībā un literatūrzinātnē. Recenzenti: Dr. habil. philol. Benedikts Kalnačs (Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts, Liepājas Universitāte), Dr. habil. philol. Andrejs Veisbergs (Latvijas Universitāte), Dr. philol. Maija Burima (Daugavpils Universitāte). Ar promocijas darbu no 2021. gada 1. marta var iepazīties Liepājas Universitātes bibliotēkā (Liepāja, Lielā iela 14) un Liepājas Universitātes interneta vietnē (www.liepu.lv > zinātne, pētniecība, inovācijas > promocijas darbi > aizstāvēšanai iesniegtie promocijas darbi).

Uzaicinājumi uz tiesu

Kurzemes rajona tiesa uzaicina GUNTARU UTĀNU, dzim. 1963.gada 18.martā, ierasties uz tiesas sēdi 2021.gada 23.martā plkst. 10.00 Liepājā, Republikas ielā 14, 9.tiesas sēžu zālē, kā atbildētāju civillietā Nr. C69327820 Daces Utānes prasībā pret Guntaru Utānu par laulības šķiršanu. Neierašanās gadījumā lieta tiks izskatīta bez atbildētāja klātbūtnes.