Liepājas veselības aprūpes speciālistu piesaistes programmai piešķirs 40 210 eiro, liecina Liepājas pilsētas sagatavotais pašvaldības budžeta grozījumu projekts.

Kā aģentūrai LETA pastāstīja Liepājas pilsētas domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības un sadarbība jautājumos Gunārs Ansiņš (Liepājas partija), veselības aprūpes speciālistu piesaistes programma izveidota, lai veicinātu deficīto specialitāšu ārstu piesaisti Liepājas Reģionālajai slimnīcai, nodrošinot dzīvesvietas un transporta izdevumu segšanu.

Ārstam, sākot darbu Liepājas Reģionālajā slimnīcā, programma nodrošina atbalstu dzīvokļa pilnīgu īres izdevumu segšanu pirmajā darbības gadā, pakāpenisku slimnīcas segtās daļas samazināšanu par 10% katru nākamo gadu. Īres līgums tiek slēgts uz termiņu līdz astoņiem gadiem, skaidroja Ansiņš.

Lēmumu par dzīvokļa īrēšanu izvērtē un pieņem Liepājas slimnīcas valde, ņemot vērā, vai sertificētam ārstam ir noslēgts pastāvīgs darba līgums ar Liepājas slimnīcu vai ārstam – rezidentam ir noslēgts terminēts rezidenta darba līgums un pēc rezidentūras beigšanas ar jauno speciālistu tiks slēgts pastāvīgs darba līgums ar Liepājas slimnīcu.

Dzīvokļa īres līgumu var noslēgt arī ar ārstu, kurš pārceļas dzīvot uz Liepāju no citas apdzīvotas vietas un viņa specialitāte vai ārsta – rezidenta iegūstamā specialitāte ir būtiski nepieciešama Liepājas slimnīcas deleģēto funkciju nodrošināšanai, sniedzot veselības aprūpes pakalpojumus Kurzemes reģiona iedzīvotājiem.

Ārstam, sākot darbu Liepājas Reģionālajā slimnīcā, ir iespēja saņemt transporta izdevumu segšanu uz darba vietu Liepājā.

Cilvēkresursu piesaistes programmu veselības aprūpei Liepājā īsteno kopš 2008.gada.

Reizi gadā pašvaldība nosaka prioritārās specialitātes, kuru atbalstam tiek piešķirta pašvaldības stipendija. Arī topošajiem ārstiem un ārstiem – rezidentiem ir iespēja saņemt Liepājas pašvaldības stipendiju minimālās darba algas apmērā. Pieteikšanās stipendijai tiek izsludināta reizi gadā, rudens sākumā.

LETA jau vēstīja, ka pērn Liepājas Reģionālajai slimnīcai izdevies piesaistīt 13 rezidentus.

Liepājas Reģionālajai slimnīcas valdes priekšsēdētājs Edvīns Striks uzskata, ka jaunos speciālistus var piesaistīt, ja piedāvā ne tikai konkurētspējīgu atalgojumu, bet veselu kompleksu, kas ietver sevī dzīvesvietu, sociālās garantijas, mūsdienīgus darba apstākļus, un Liepājai ir, ko piedāvāt.

Slimnīcas vadītājs ar topošajiem rezidentiem tiekas gan universitāšu rīkotajās Karjeras dienās, gan slimnīcas rīkotajās tikšanās reizēs Liepājas pārstāvniecībā Rīgā, kā arī aicina studentu specialitāšu pulciņu dalībniekus ierasties Liepājā, lai iepazītos ar darba apstākļiem un iespējām slimnīcā un pilsētā. Ar atsevišķiem rezidentiem ticies personīgi, jo jutis, ka viņu ieguldījums slimnīcas attīstībā varētu būt būtisks.