8.jūlijā no pulksten 11 līdz 16 un 9.jūlijā no pulksten 10 līdz 15 muzeja filiālē "Liepāja okupāciju režīmos" 2. stāvā 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība izsniegs barikāžu dalībnieku apliecības.

Barikāžu dalībnieku apliecību varēs saņemt, uzrādot personu apliecinošu dokumentu (pasi vai ID karti) un valsts apbalvojuma "1991. gada barikāžu dalībnieka piemiņas zīme" apliecības vai pateicības raksta par dalību barikādēs 1991. gada janvārī un augustā oriģinālu vai dublikātu. 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecību izsniegs bez derīguma termiņa ierobežojuma un bez maksas.

1991.gada barikāžu dalībnieka apliecība ir dokuments, kas apliecina barikāžu dalībnieka statusu. To var iegūt personas, kas ir reģistrējušās kā barikāžu dalībnieki un saņēmušas kādu no apbalvojuma veidiem – Piemiņas zīmi vai Pateicības rakstu.

Lai neveidotos rindas, aicinām iepriekš pieteikties, zvanot pa tālruni 63420274 vai 27048864, informē Liepājas muzeja filiāles "Liepāja okupāciju režīmos" vadītāja Sandra Šēnina.

Latvijas Republikas Saeima 2017. gada 22. jūnijā pieņēma likumu "Par 1991. gada barikāžu dalībnieka statusu". 2018. gada 20. martā Ministru kabinets pieņēma noteikumus Nr. 172 "Noteikumi par 1991. gada barikāžu dalībnieka apliecības paraugu un apliecības izsniegšanas un reģistrācijas kārtību", kas nosaka, ka barikāžu dalībnieka statusu apliecinošu apliecību izsniedz 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība.

Apliecība paredzēta uzrādīšanai Latvijas Republikas valsts un pašvaldību iestādēs saskaņā ar likumu "Par 1991. gada barikāžu dalībnieku statusu", kas nosaka, ka Pašvaldība ir tiesīga savos saistošajos noteikumos šo apliecību ieguvušajiem barikāžu dalībniekiem piešķirt sociālās garantijas, dažādas atlaides un atvieglojumus.
Tie barikāžu dalībnieki, kuri vēl nav reģistrējušies un ieguvuši kādu no apbalvojumiem, apliecību iegūt nevarēs.

Ja barikāžu dalībnieks vēl nav reģistrējies, bet to vēlas izdarīt, nepieciešams aizpildīt iesniegumu – ierosinājumu par Pateicības raksta piešķiršanu, kuru var rakstīt arī jau apbalvots un reģistrēts barikāžu dalībnieks par citiem vēl nereģistrētiem barikāžu dalībniekiem.

Aizpildīts iesniegums ir jāsūta vai nu ieskenēts uz e-pasta adresi: info@barikades.lv vai pa pastu: 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrībai, Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050.

Pēc iesnieguma saņemšanas 6 mēnešu laikā 1991.gada barikāžu dalībnieku biedrības valde izskata iesniegumus un virza Pateicības raksta saņemšanai. Aicinājumu saņemt Pateicības rakstu barikāžu dalībnieks saņems uz iesniegumā norādīto adresi, kad apbalvošana notiks iespējami tuvāk norādītajai dzīvesvietai.