Pēc "Latvijas Vēstneša" un VAS "Valsts nekustamie īpašumi" mājaslapā atrodamās informācijas, tuvākajā laikā tiks izsolīti vairāki kuģi, kuri šobrīd atrodas Liepājā.

"Valsts nekustamie īpašumi" atkārtotā izsolē 28.novembrī plāno pārdot velkoni "A-18 Pērkons". Šobrīd kuģis novērtēts par 6 500 latiem, lai gan sākotnējā cena pirms pirmās izsoles 2011.gadā bija 28 600 lati. Jau rakstījām, ka kuģi "Pērkons" mēģināts izsolīt vairākkārt, taču tā iegādei līdz šim tā arī nepieteicās neviens pretendents.

Kuģa izsoles sākumcena 2012.gada janvārī bija 28 600 latu. 2012.gada martā izsoles sākumcena bija noteikta 22 880 latu apmērā, bet 2012.gada jūnijā tā bija 17 160 lati.

Kā var lasīt bijušā Jūras spēku flotiles velkoņa "A-18 Pērkons" novērtējumā, to vislabāk būtu izmantot pēc nozīmes, pārbūvēt par atpūtas kuģi vai palīgkuģi. Kā sliktākais iespējamais variants ir minēta nodošana metāllūžņu pārstrādei.

Savukārt divi no kuģiem – "Nereta" un "Sēme" – ir zvejas kuģi un pieder maksātnespējīgajai SIA "Rabuško", un to pārdošanu organizē maksātnespējas administrators Mārtiņš Rinčs. Izsole notiks 3.decembrī Rīgā, Skolas ielā 21-608. "Sēme" tiks izsolīts pulksten 15.30, savukārt "Nereta" – pulksten 16.30.

Zvejas kuģa "Sēme" sākumcena ir 25 000 lati, bet kuģim "Nereta" – 39 000 lati.

Kā liecina "Latvijas Vēstnesī " atrodamā informācija, 3.decembrī paredzēts arī izsolīt SIA "Rabuško" piederošās trīs ceturtdaļas no domājamajām daļām no nekustamā īpašuma Rīgas ielā 53, Liepājā, kad. Nr.1700 020 0014. Īpašums sastāv no neapbūvēta zemesgabala ar kopējo platību 786 kvadrātmetri. Novērtējums piespiedu pārdošanai un izsoles sākumcena – 5900 lati.

Nekustamā īpašuma izsole notiks pulksten 14.30.