Domes priekšsēdētāja Jāņa Vilnīša Ziemassvētku pieņemšanas viešņa – pilsētas Izglītības pārvaldes vadītāja Kristīne Niedre-Lathere, atbildot uz mēra jautājumu, kā vērtē aizvadīto, 2020. gadu, sacīja:


"Vērtēju kā ļoti dinamisku un ļoti uz attīstību virzītu gadu, kurš mums ir ļāvis saprast mūsu resursus, mūsu kapacitātes un arī ļāvis mums augt pašiem, lai mēs šo savu izglītības nozari un izglītības kvalitāti pašvaldībā un valsts līmenī, un gribētos arī domāt – starptautiski, spētu uzlabot, pilnveidot un aizvest līdz tādam ļoti labam kvalitātes rādītājam!"Tagad, kad Liepājas izglītības iestāžu pērnā gada rezultāti ir redzami visas valsts kontekstā, arī Izglītības pārvaldes vadītāja droši vien sapratusi: lai Liepājas izglītības nozari un izglītības kvalitāti aizvestu "līdz tādam ļoti labam kvalitātes rādītājam", "uzlabot un pilnveidot" nāksies ļoti ļoti daudz.


Jo, kā šajā pašā Ziemassvētku pieņemšanā sacīja viens no mēra pieņemšanas vadītājiem, simpātiskais aktieris Kaspars Kārkliņš: "Jaunieši ir mūsu sabiedrības nākotne, bet viņu izglītība –  mūsu attīstības sākums".


Ata Kronvalda fonda skolu reitings, ģimnāziju grupa


Ata Kronvalda fonda skolu reitings, mazo skolu grupa


Ata Kronvalda fonda skolu reitings, lielo skolu grupa