Bieži dzirdamas runas par to, ka nekustamo īpašumu tirgus piedzīvo grūtus laikus un ka tas ir mazliet piebremzējies, bet kā ir patiesībā, skaidro "AVER Kurzeme" nekustamo īpašumu aģentūras vadītājs Oskars Dombrovskis.

Apskatot datus no Kurzemes rajona tiesas, Liepājas zemesgrāmatu nodaļā reģistrētajiem nostiprinājuma lūgumiem uz pirkuma līguma pamata par pēdējiem četriem gadiem redzam, ka darījumu skaits būtiski nav mainījies, 2023. gadā, tas pat ir pieaudzis attiecība pret 2022. gadu. Tāpat arī, apskatot nostiprināto hipotekāro kredītu nodrošinājumu skaitu, varam secināt, ka 2023. gadā tas ir bijis vislielākais pēdējo četru gadu laikā:


Publicitātes attēls

Bet kā ir tieši ar dzīvokļiem? Vai to pārdošanas apjoms arī nemainās?

Darījumu skaits būtiski nemainās – 2020. gadā notika 1003 darījumi, 2021. gadā 1031 darījumi, 2022. gadā 932 darījumi, 2023. gadā 960 darījumi.

Tomēr redzams, ka būtiski pieaug kopējā darījuma summa, darījumos ar dzīvokļu īpašumiem, Liepājā, 2020. gadā 19, 359 milj. eiro, 2021 gadā 25, 426 milj. eiro, 2022. gadā 26,732 milj. eiro, bet 2023. gadā jau 32, 413 milj. eiro.

Tas liecina tikai par to, ka nekustamie īpašumi Liepājā paliek dārgāki un to vidējā vērtība ik gadu pieaug, lai gan, atskatoties uz 2023. gada izskaņu un 2024. gada sākumu, jūtama neliela cenu korekcija. Apskatot šobrīd publiskajā telpā atrodamo nekustamo īpašumu piedāvājumu, var secināt, ka cenas ir samazinājušās, bet neteiktu, ka aktivitāte būtu samazinājusies. Joprojām notiek gana daudz darījumu ar tiem nekustamajiem īpašumiem, kuru īpašnieki, sekojot tirgus tendencēm, ir spējuši iziet publiskā piedāvājumā ar atbilstoši noteiktu pārdošanas cenu.

Salīdzinājumam – 2023. gada janvārī, Kurzemes rajona tiesas, Liepājas zemesgrāmatu nodaļās, tika nostiprināti 75 darījumi uz pirkuma līguma pamata, savukārt 2024. gada janvārī 80 darījumi uz pirkuma līguma pamata, kas liecina par to, ka tirgus ir ne mazāk aktīvs kā gadu iepriekš.


Jūtams vidējā segmenta dzīvokļu pārdošanas apjoma samazinājums, kas noteikti izskaidrojams ar šī brīža kreditēšanas apstākļiem un augsto euribor likmi, kas arī ietekmē situāciju par kopējo cenu samazināšanos. Tomēr šobrīd ir dzirdamas runas par iespējamu šīs likmes samazināšanos jau šajā gadā, kas pavisam noteikti atkal varētu palielināt aktivitāti arī šajā segmentā.

Liepājā joprojām, jūtams izteikts pieprasījums pēc moderniem vai nestandarta mājokļiem. It īpaši ņemot vērā, ka jaunuzceltu dzīvokļu projektu pilsētā nav bijis jau kādu laiku un liela daļa no atjaunotajiem namīpašumiem nenonāk pārdošanā, bet tie kļūst par īstermiņa vai ilgtermiņa īres dzīvokļiem.  Rezultātā piedāvājums šobrīd neatbilst pieprasījumam, kas var radīt labus priekšnosacījumus jaunu mājokļu būvniecībai. Protams, ka svarīgs aspekts ir potenciālā jaunā projekta pārdošanas cena. Tomēr redzot, kādas summas šobrīd tiek maksātas par otrreizējā tirgū esošiem nekustamajiem īpašumiem, var secināt, ka tās neatpaliek tālu no atsevišķu dzīvokļu, kuri atrodas jaunajos projektos, pārdošanas cenām Rīgā.

Arī privātmāju un zemju tirgus šobrīd ir gana aktīvs pilsētā – darījumi ar privātmājām Liepājā 2022. gadā bija 133, 2023. gadā 109 darījumi. Darījumi ar zemēm bez apbūves – 2022. gadā 93 darījumi, 2023. gadā 132 darījumi. Iespējams, ka pie pienācīgāka piedāvājuma arī šie rādītāji būtu augstāki.

Var secināt, ka Liepājas nekustamo īpašumu tirgus ir pietiekami aktīvs, lai būtu pievilcīgs jaunu investīciju piesaistīšanai. Visi dati liecina par to, ka ja kopējie makroekonomikas rādītāji nepasliktināsies un euribor likmes samazināsies, tad Liepājas nekustamā īpašuma kopējā vērtība varētu turpināt augt un uzņemt jaunus apgriezienus.