Ar savu draugu Ivaru, dzerot glāzi baltvīna restorānā "Piano", rūpju pilnā garastāvoklī apspriedām Liepājas domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītājas Zitas Lazdānes  publicētos "Latvijas faktu’’ veiktās aptaujas  rezultātus par Liepājas deputātu atpazīstamību un viņu darbu liepājnieku labā vērtējumu.

Diemžēl, aptaujas fakti ir drūmi, jo gandrīz par pusi no Liepājas deputātiem respondenti nav pat dzirdējuši.

Dīvaini, ka, pateicoties Liepājas tamvajam kā pilsētas galvenajam reklāmnesējam, Čilī picas un lombardu atpazīstamība ir nesalīdzināmi  lielāka, nekā dažam labam mūsu deputātam.

Ja tā mazliet dziļāk padomā, tad iemesli šim bēdīgajam faktam, mūsuprāt, varētu būt divējādi. Tie vieni nepazīstamie ir mazrunīgi, čakli, kompetenti, dzīves gudri un ziedus nepasniedzoši  deputāti, piemēram, Matisone, Striks, Valcis un varbūt vēl kāds, kuri dod vērtīgus padomus Jānim Vilnītim, Uldim Seskam un Gunāram Ansiņam, kuri savukārt  šo vērtīgo padomu dēļ, iegūst lielāku atpazīstamību un popularitāti liepājniekos.

Un ir otrie nepazīstamie, kuri jau ir sapratuši, ka nav ko traucēt ar savu līdzdarbību un mest sprunguļus Liepājas progresa riteņos.

Mēs tomēr gribētu iemest dažus oļus Zitas Lazdānes dārziņā, jo, mūsuprāt, viņa kā galvenais Liepājas mārketinga cilvēks ir  atbildīga arī par Liepājas domes deputātu atpazīstamību. Vismaz, lai zina, kādi viņi izskatās un par ko viņi domā, vismaz tad, kad atrodas Rožu ielā 6.

Mums  varētu būt tāds diskrēts ieteikums Zitas kundzei –  kādus sešus no apritē uz sliedēm esošos Liepājas tramvajus personificēt ar mazpazīstamo deputātu stājportretiem  un nodrošināt tramvaja salonā  konkrētā deputāta CV un kontaktinformācijas klātbūtni.

Mūsuprāt, šī kreatīvā deputātu reklāma būtu spilgts vaibsts Eiropas pilsētu vides kultūrā un reklamētu Liepāju vēl sekmīgāk par Liepājas domes "vēstnešiem".