SIA "Petarde Ltd" direktors Jānis Nutovcs nesaprot, kāpēc pašvaldība Jaungada uguņošanu neuzticēja zemākās cenas piedāvātājam un kāpēc salūts tomēr nenotika.

Kultūras pārvaldes rīkotās cenu aptaujas par svētku salūta rīkošanu zaudētājas – SIA "Petarde Ltd" – direktoram Jānim Nutovcam ir savs viedoklis.

"Vieni meklē iespējas, kā izdarīt, citi – iemeslus, kā nedarīt. Mēs vienmēr esam meklējuši iespējas, lai salūts būtu, ar mūsu rīkotajiem salūtiem festivālos "Liepājas dzintars", "Baltic Beach Party", pilsētas un Valsts svētkos, Jaunajā gadā, Liepājā izaugušas paaudzes," saka pieredzējušais uguņošanu meistars, piebilstot, ka "gandrīz trīsdesmit gadu laikā, kopš ar to nodarbojos, neatceros ne reizi, kad salūts būtu atcelts".

Pēc Nutovca sacītā, viņš sazinājies ar meteoroloģisko dienestu, kur laipni paskaidrots, ka 31.decembra naktī vēja ātrums Liepājā bijis 8 – 9 m/sekundē. "Turklāt tas fiksēts meteostacijā Ezerkrastā, klajā vietā, nevis pilsētas centrā." Tādos apstākļos "Petarde Ltd" rīkojusi salūtus pat Rožu laukumā. "Varēja kaut ko pamainīt, drošības zonas uztaisīt lielākas, un salūts varēja notikt."

Lai arī salūts nenotika, izdevumi pašvaldībai būs tik un tā (ceļa izdevumi, uzstādīšanas un demontāžas darbi), cik lieli, to pagaidām pašvaldībā vēl nevarēja pateikt, jo nav saņemts rēķins.

Kā pastāstīja Nutovcs, pēc Kultūras pārvaldes rīkotās cenu aptaujas, viņš saņēmis cenu aptaujas komisijas priekšsēdētāja Naura Lazdāna atbildi, ka komisija, 4.decembra sēdē izvērtējot abus piedāvājumus, nolēmusi piešķirt līguma slēgšanas tiesības SIA "International Fireworks Design" 9999,90 eiro apmērā bez PVN (SIA "Petarde Ltd" piedāvājums bija 9128,90 eiro bez PVN), "pamatojoties uz augstvērtīgāku māksliniecisko koncepciju konkrētajai uguņošanas norises vietas specifikai, precīzāku un uzskatāmāku uguņošanas vizualizāciju pilsētvidē [..], kā arī tika ņemts vērā, ka SIA "International Fireworks Design" piedāvājums nodrošina lielāku uguņošanas redzamību no dažādām skatu vietām, ņemot vērā izvēlēto pirotehnikas vienību specifiku".

"Mūsu uzstādījums vienmēr bijusi zemākā cena – lai ne santīmu lieki neiztērētu," saka Nutovcs, kurš vērsies arī pie cenu aptaujas komisijas, lūdzot sniegt atbildes uz vairākiem jautājumiem:

"Lūdzu izskaidrot un pamatot, pēc kādiem kritērijiem Jūs vērtējāt uguņošanas māksliniecisko koncepciju, uguņošanas dizainu?; Cik un kādas personas piedalījās vērtēšanā?; Vai šīs personas vadījās no iekšējās pārliecības, vai viņām bija kādas profesionālas priekšzināšanas pirotehnikas jomā?; Kādā veidā Jūs, noteicāt augstvērtīgāko māksliniecisko koncepciju konkrētajai uguņošanas norises vietas specifikai?; Vai Jūs ņēmāt vērā, ka vizualizācijai ir tikai informatīvs raksturs?; Vai izvēloties pirotehnisko vienību specifiku Jūs ņēmāt vērā, ka dzīvojamās ēkas atrodas tuvāk nekā 100 m attālumā no uguņošanas vietas?"

Šos jautājumus "Petarde Ltd" direktors uzdevis vēstulē, kas 10.decembrī nosūtīta domes priekšsēdētājam, Kultūras pārvaldei un irliepaja.lv. Atbildē, ko sagatavojusi domes Sabiedrisko attiecību un mārketinga daļas vadītāja Zita Lazdāne, teikts:

"SIA "Petarde Ltd." jau vairāk nekā 15 gadus ir ieguvusi Liepājas pilsētas pašvaldības pasūtījumus uguņošanas nodrošināšanai. Lai sniegtu iespēju arī citiem uzņēmumiem, kuri piedāvā Latvijā uguņošanas pakalpojumus un nodrošinātu pilsētas vajadzībām kvalitatīvu un daudzveidīgu uguņošanu, Liepājas kultūras pārvalde izsludināja cenu aptauju, kurā visiem bija vienādi nosacījumi. Kopumā savus piedāvājumus iesniedza 2 uzņēmumi – SIA "Petarde Ltd." un SIA "International Fireworks Design".

Komisija, kuras sastāvā bija Kultūras pārvaldes vadītāja vietnieks Nauris Lazdāns, projekta vadītājs Ainars Ronis un projektu vadītāja Agita Auza izvērtēja abus iesniegtos piedāvājumus un par kvalitatīvāku un Jaunā gada sagaidīšanai atbilstošāku atzina SIA "International Fireworks Design" iesniegto piedāvājumu.

Galvenie vērtēšanas kritēriji augstvērtīgs mākslinieciskais piedāvājums un uguņošanas vizualizācija atbilstoši cenu aptaujas nosacījumiem. Nozīmīgs kritērijs bija cena, kurai bija jāiekļaujas uguņošanai paredzētajās izmaksās, kas tika norādītas cenu aptaujā.

SIA "International Fireworks Design" uguņošanas piedāvājums bija pārliecinošāks un atbilstošāks konkrētajai uguņošanas norises vietas specifikai, ar daudz precīzāku un uzskatāmāku vizualizāciju Liepājas pilsētvidē. Tāpat SIA "International Fireworks Design" bija pārliecinošāka un augstvērtīgāka mākslinieciskā koncepcija, kurā bija piedāvāti vairāk lielāka kalibra augstāki uguņošanas šāviņi, nodrošinot labāku uguņošanas redzamību no dažādiem skatupunktiem. Tādējādi kopumā šis piedāvājums bija piemērotāks Jaunā gada svinībām Liepājā.

Lēmums tika pieņemts, vērtējot piedāvājumu kopā no vairākiem aspektiem (mākslinieciskā koncepcija, šāviņu daudzveidīgums un augstums, piedāvājuma un vizualizācijas kvalitāte, cenas atbilstība u.c.), kā arī, balstoties uz komisijas locekļu vairāku gadu garumā pasākumu rīkošanā gūto pieredzi.

Paldies uzņēmējiem, kuri iedziļinās lietas būtībā un vēlas izprast vērtēšanas procesu. Liepājas Kultūras pārvalde nākotnē cer sagaidīt arvien labākus un augstvērtīgākus uguņošanas piedāvājumus".