Grūti pašvaldībai – pieņemot saistošos noteikumus, jau nevar zināt, ka pretrunā ar tiem regulāri nonāks pašvaldības pašas struktūras. Tad sākas izlocīšanās.

Portāls rakstīja, ka jau trešo reizi pusgada laikā Krūmu ielā, apzāģējot zarus, barbariski izkropļoti koki. Iepriekš pie vainas bija privātpersonas, kuras pašvaldības policija atrada un administratīvos protokolus uzrakstīja (vismaz tā tika stāstīts portālam). Šajā reizē darbu pasūtītājs ir domes Nekustamā īpašuma pārvalde, izpildītājs – SIA "Nordia”, uzņēmums, kas pārsvarā nodarbojas ar gružu apsaimniekošanu.

Apskādēts vairāk nekā pussimts koku, pēc pašvaldības amatpersonu teiktā – vienīgi veci, iztrupējuši vītoli, bet pēc speciālistu sacītā (portāls konsultējās ar diviem arboristiem) – arī vismaz piecas liepas.

Atļauja, ko izsniedz pašvaldības Apstādījumu uzraudzības komisija (AUK), kā to apliecināja domes Vides un veselības daļas speciāliste Alda Damberga, dota vītolu apzāģēšanai un nozāģēšanai (no portālam atsūtītā sēdes protokola gan nav redzams, par tieši cik kokiem ir runa), nevis liepu nostabošanai (nepareiza zaru apzāģēšana).

Acīmredzams domes 2013.gada 19.septembra saistošo noteikumu Nr.19 par Liepājas apstādījumu ierīkošanu, kopšanu un aizsardzību pārkāpums. Turklāt divkāršs. Noteikumu sadaļā „Apstādījumu kopšana un uzturēšana” punktā 12.4. teikts: "kopt kokus (vainaga veidošana, zaru zāģēšana, stumbra nostiprināšana u.tml.), pieaicinot profesionālu kokkopi (arboristu) un ievērojot vispārējās dabas aizsardzības prasības, pirms koku kopšanas saņemot Komisijas atļauju” (runa ir par to pašu AUK). Tātad ir pārkāpts noteikums par atļaujas saņemšanu (liepām) un speciālista piesaisti (ja tas būtu darīts, vītolu rindas un liepas neizskatītos kā cietušas kaujas laukā).

Vai vainīgais saņems sodu? Pārliecības nav. Kāpēc? Tāpēc, ka no domes Vides un veselības daļas tā arī nesaņēmām atbildi uz jautājumu par liepām. Tāpēc, ka pašvaldības atbildē kārtējo reizi formāli norādīts, ka "bilžu autoram/portāla lasītājam [cilvēkam, kurš portālu informēja par barbariskajām izdarībām Krūmu ielā] var rekomendēt vērsties Dabas aizsardzības pārvaldē vai arī Reģionālajā vides pārvaldē, kas var sodīt vainīgos par koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu”, nevis apliecināts, ka pašvaldības atbildīgās amatpersonas pašas uzņemsies iniciatīvu sazināties ar šīm valsts iestādēm vai, teiksim, pašvaldības policiju.

Ņemot vērā atbildi, ko portāls reiz saņēma no domes Vides un veselības daļas speciālistes, ka viņa "nav tiesīga komandēt pašvaldības policiju”, portāls pats informēja policiju par Krūmu ielā notikušo. Šajā reizē Pašvaldības policijas visnotaļ atsaucīgais pārstāvis Kaspars Vārpiņš portālam atbildēja, ka "administratīvā pārkāpuma protokolus var sastādīt arī iestāde, kura ir pilnvarota izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas” un "vislabāk Jums būtu vērsties uzreiz pie Dabas aizsardzības pārvaldes vai Reģionālās vides pārvaldes ar iesniegumu (process norisināsies ātrāk un bez starpniekiem)”.

Reģionālajā vides pārvaldes vadītājas vietnieks un Kontroles daļas vadītājs Roberts Bērziņš portālam gan sacīja pavisam ko citu, proti, ka pārvalde var sodīt, taču tikai tad, ja ir administratīvā pārkāpuma protokols, ko šādos gadījumos tiesīga rakstīt esot vienīgi pašvaldības policija! Turklāt atsevišķos gadījumos tiesīga sodīt ir arī pati pašvaldības policija, kā to portālam jau februārī norādīja Vārpiņš (sk.šeit).

Vārpiņa atbildē gan teikts arī, ka "par minēto faktu esmu informējis atbildīgos Pašvaldības policijas darbiniekus, kuri tad noskaidros lietas apstākļus”. Cerēsim, ka tā! Un, ja taps kāds protokols, tad jācer arī, ka to nepiemeklēs tāds pats liktenis, kā protokolu, kas pērn tika rakstīti par citas pašvaldības struktūras – "Liepājas namu apsaimniekotājs” – koku kopšanas pārkāpumiem (tas pazuda pa ceļam uz RVP).

Starp citu, nemākulību un sekmes koku kropļošanā iepriekš parādījušas arī citas pašvaldības iestādes, piemēram, "Nodarbinātības projekti" (algotie pagaidu darba strādnieki), Komunālā pārvalde. Par sodīšanu gan nekas nav dzirdēts.

Vides un veselības daļas pakļautībā strādājošā Apstādījumu uzraudzības komisija solījusies atkārtoti apsekot kokus, kas aug Krūmu ielā 39. Jācer, ka tam būs kāds rezultāts.

Tomēr kārtējo reizi dzenot pēdas saistošo noteikumu Nr.19 pārkāpējiem (koku bendēm), nepamet sajūta, ka pašvaldības struktūras ir neieinteresētas un kūtras – ja reiz Vides un veselības daļai problēmas sagādā pat piezvanīt pašvaldības policijai...

Gada sākumā sašutis liepājnieks aicināja pašvaldību būt īpaši prasīgai tieši pret tās pakļautībā esošo iestāžu pārkāpumiem, jo "pašvaldības iestādēm vajadzētu būt paraugam pārējiem liepājniekiem, nevis strādāt paviršāk, nemākulīgāk un neievērojot noteikumus vēl vairāk, nekā to dara citi!".

Teiktajam var tikai pievienoties, piebilstot, ka pašvaldībā liepājnieku interesēm, nevis mundiera godam jābūt pirmajā vietā.