Liepājnieks Kristaps Kozlovskis un viņa domubiedri nākuši klajā ar iniciatīvu par trokšņu ierobežojumiem izklaides vietās, kuras atrodas blakus dzīvojamām mājām.

Izmantojot platformu "Mana balss", Kristaps aicina liepājniekus parakstīties par iniciatīvu, lai to varētu iesniegt Liepājas pašvaldībā.


Kā norāda autori, sākot ar Liepāju, šī iniciatīva tiecas mainīt pašvaldību politiku attiecībā uz izklaides vietu darbību gan nakts, gan dienas stundās, it īpaši tad, ja tās atrodas blakus daudzstāvu dzīvojamām mājām. Mēs vēlamies ierobežot trokšņa līmeni un darba laiku un nodrošināt, ka gan dienas, gan nakts laikā ir panākams saprātīgs trokšņu līmenis. Ja pasākums tomēr tiek atļauts kā publisks, pašvaldībai ir jāizvērtē, kādos gadījumos un kurā vietā atļaut šos pasākumus ar individuālu pieeju, kā arī jāizvērtē, kurā vietā atrodas izklaides iestāde. Ja publisks pasākums notiek daudzdzīvokļu māju rajonā, tad ir jāizvērtē situācija un jāiesaista arī blakus esošo māju iedzīvotāji pirms atļaut šādus pasākumus.


Lai īstenotu šīs pārmaiņas, mēs ierosinām noteikt stingrus noteikumus un ierobežojumus izklaides vietām, kas darbojas gan nakts, gan dienas stundās, it īpaši blakus daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām. Šie noteikumi ietver darba laika ierobežojumus terasēm, kā arī trokšņa izolācijas noteikumus un to kontroli un reglamentētu trokšņa līmeņu uzraudzību iekštelpu pasākumiem, lai nodrošinātu, ka troksnis paliek saprātīgos līmeņos gan dienā, gan naktī. Papildus tam, mēs aicinām veicināt ciešu sadarbību starp pašvaldību iestādēm, policiju un iedzīvotājiem, lai efektīvi uzraudzītu un īstenotu šos noteikumus.


Vēlamies sevišķi iedvesmoties no Tallinas pilsētas piemēra, ieviešot ārpustelpu izklaides iestādēm ierobežojumus, lai nodrošinātu iedzīvotāju labklājību. Ja iestāde atrodas pavisam tuvu dzīvojamām mājām, komersantiem ir jānodrošina skaņas izolācija arī pasākumiem nakts laikā pēc pulksten 23, ja pasākums notiek iekštelpās, pārliecinoties, ka ārpusē troksnis nav tik liels, lai traucētu kaimiņus. Arī dienas laikā terasēm un ārtelpu apkalpošanai būtu jāievēro noteikts skaņas līmenis, kas netraucē blakus esošo māju iedzīvotājus. Savukārt, ja šī darbība notiek daudzdzīvokļu māju pagalmos, aizliegt uzstādīt skaņas aparatūru, jo, ja skaņa nav tik liela, arī basi tomēr iet cauri māju sienām. Ir jāpārliecinās, ka basu līmenis un pašas skaņas līmenis ir samazināts un netraucē blakus esošajiem iedzīvotājiem. Mūsu mērķis ir panākt terašu un ārtelpu izklaides vietu darba laika ierobežošanu un atļaut to darbību no svētdienas līdz ceturtdienai no pulksten 7 rītā līdz 22 vakarā, kā arī piektdienu un sestdienu vakaros no pulksten 7 rītā līdz 23 vakarā, primāri tām vietām, kuras atrodas tuvu dzīvojamām mājām.


Šīs pārmaiņas nāks par labu sabiedrībai vairākos veidos. Pirmkārt, tās nodrošinās labāku nakts miegu un emocionālo labklājību iedzīvotājiem, kuri dzīvo blakus šādām izklaides vietām. Tas var uzlabot vispārējo veselību un dzīves kvalitāti. Otrkārt, samazināsies trokšņa radītās veselības problēmas, kas varētu izraisīt slimības un medicīniskos izdevumus sabiedrībai. Visbeidzot, šīs pārmaiņas var veicināt labāku sadarbību un miermīlīgu dzīves vidi pašvaldībās. Mūsu pieeja nav aizliegt, bet gan veicināt savstarpēju sapratni un līdzsvaru starp izklaides uzņēmumiem un iedzīvotājiem, kas ir ļoti svarīgi. Turklāt jauni izklaides iestāžu izvietošanas principi var nodrošināt ilgtspējīgāku pilsētas attīstību, samazinot konflikta risku starp uzņēmējiem un iedzīvotājiem.
Iniciatīvu parakstīt aicināti Liepājā deklarētie Latvijas pilsoņi vecumā virs 16 gadiem un tie, kuriem pieder likumā noteiktajā kārtībā reģistrēts nekustamais īpašums Liepājas pilsētā.

Platformā "Mana balss" iespējams parakstīties arī par iniciatīvu "Par naktsmiera likumu".