Turpinot 21.jūnijā publicēto lasītāja viedokli "Patvaļība vai tomēr sistēmiska visatļautība Liepājas pludmalē?", autors aktualizē joprojām esošās neskaidrības par pludmalē izbūvēto "Liepāja Beach Cafe".

"Šajā vietā paredzēta pakalpojumu sniegšanas vietas izveide tikai vasaras sezonā, respektīvi, sezonāla būve, kura rudenī jādemontē". Tā 23.jūnijā portālā irliepaja.lv publicētajā skaidrojumā, atbildot uz lasītāja rakstu, vēstīja Liepājas pilsētas Būvvalde.

Kā liecina publiski pieejamā informācija, Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" 2021.gada 7.aprīlī pieņemtie noteikumi Nr. 250/2.3 "Nosacījumi tirdzniecības, sabiedriskās ēdināšanas un pakalpojumu sniegšanas vietu ierīkošanai Liepājas pilsētas pludmalē", punktā 3.2. paredz "sezonas būves, kas tiek novietotas uz vienu sezonu: no 1.maija Iīdz 30.septembrim (..). Sezonai beidzoties, būves jānovāc un teritorija jāsakopj 15 dienu laikā pēc sezonas beigām."
 
Raksta tapšanas brīdī ir 9.oktobris, bet minētā būve ar visu pludmalē izmētāto servisa aprīkojumu un vēja saplosītiem saulessargiem joprojām atrodas savā vietā. Gribētos saņemt skaidrojumu ne vien par notikušo pārkāpumu, bet arī, piemēram, par Būvvaldes skaidrojumā rakstīto "Kafejnīcas vieta ir atbilstoša apstiprinātajam pludmales tematiskajam plānojumam (..).". Plānojums patiešām ir atrodams Būvvaldes sniegtajā saitē, bet tajā minētais objekts atrodas nevis plānojuma teritorijā D5, par kuru arī ir noslēgts līgums ar iznomātāju, bet gan teitorijā D4.


Attēls no Liepājas pludmales tematiskā plānojuma.

 
Nav skaidrības arī par "Pludmales kafejnīcas terase kopā ar visām uz tā atrodošām būvēm un galdiem aizņem 376 m2 (..).". Tā patiešām arī ir, bet tajā pašā laikā ievadā minēto noteikumu 8.punktā rakstīts: "Maksimāli atļautais apbūves laukums – Iīdz 350m2. Šajā platībā ietvertas visas būves un nojumēm segtās terases".
 
Joprojām sabiedrībai nav izskaidrots arī tas, kur Liepājas pilsētas tīmekļa vietnē atrodams uzņēmējam iznomāto 600 m2 novietojuma precīzs apraksts. Kā paredz minēto noteikumu 11.punkts: "Tirdzniecības vietas galvenais būvapjoms, saimnieciskās būves un sanitārie mezgli izvietojami pie krasta kāpas – nomas zemesgabala kāpām tuvākajā daļā". Tātad pie kāpām, nevis pludmales vidū, kā tas ir pašlaik.
 
Vienlaikus negribas ticēt, ka arī pašam Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes "Liepājas pilsētas būvvalde" vadītājam Arvīdam Vitālam kā diplomētam ainavu arhitektam bija ienācis prātā, ka, ienākot pludmalē, tās apmeklētājiem pirmais pavērsies tik neizteiksmīgs objekts pašā pludmales centrā.
 
Protams, gribētos par šo dzirdēt arī Liepājas valstspilsētas pašvaldības domes deputātu viedokli. Vai viņi ir redzējuši pašu balsojumā apstiprināto nomas objektu dabā un ir pilnībā apmierināti ar tā novietojumu? Un arī to, kāpēc šis objekts ir novietots tieši tajā vietā, nevis tuvāk kāpām un izejai uz pludmali, kā tas ir noteikts visos plānojumos un atbilstoši tam, kā ir novietotas pārējās pludmalē esošās tirdzniecības vietas.
 
Šādu jautājumu varētu būt daudz par visu pludmalē notiekošo, tomēr noslēgumā gribētos uzzināt Būvvaldes vadītāja Arvīda Vitāla viedokli par ievadā minēto Būvvaldes noteikumu 37.punktu: "Ja īslaicīgas lietošanas būve vai sezonas būve netiek nojaukta vai demontēta pēc sezonas beigām (..), tad būves demontēšanu vai nojaukšanu realizē Liepājas pilsētas pašvaldība, bet objekta īpašnieks sedz demontēšanas vai nojaukšanas izdevumus."