Atbildot uz portāla irliepaja.lv jautājumu, kā pilsētas mērs vērtē ekonomikas ministra Jāņa Vitenberga un labklājības ministres Ramonas Petravičas vizīti Liepājā, Jānis Vilnītis sacīja:

"Katra šāda ministru vizīte Liepājā un atzinīgie vārdi, kuri izskan no mūsu viesiem par pilsētu, ir tikai papildus apliecinājums tam, ka mums, liepājniekiem, ir jālepojas ar pilsētu un visu kopīgo darba ieguldījumu dažādās jomās.

Liepājnieki vienmēr ir aktīvi līdzdarbojušies pilsētas dzīves un vides uzlabošanā, tieši tāpēc ekonomikas ministru vedām tikties ar pašiem uzņēmējiem, darbiniekiem, reizē liepājniekiem – lai mūsu viesim izdotos sadzirdēt no vistiešākajiem avotiem šā brīža stāstu par situāciju uzņēmējdarbībā. Jā, arī par bažām vai izaicinājumiem, kuru priekšā šobrīd atrodas uzņēmēji – jo arī tā ir daudziem šā brīža realitāte. Esmu drošs, ka ministrs palika patīkami iespaidots arī pēc domes vadības un speciālistu prezentācijas par pilsētu kopumā, kurā precīzi demonstrējām ekonomisko situāciju dažādu rādītāju griezumā, kas iezīmē tendences gan nodarbinātībā, gan uzņēmējdarbībā, Liepājas speciāli ekonomiskās zonas darbībā – rūpniecībā un tūrismā. Protams, ka pārrunājām arī dažādus problēmjautājumus, kas, nākotnes perspektīvā skatoties, kopīgiem spēkiem ir efektīvi realizējamas.

Savukārt ar labklājības ministri apspriedām šobrīd būtiskākos sociālās jomas jautājumus. Tai skaitā skolēnu nodarbinātību vasarā, algotu pagaidu sabiedrisko darbu un Liepājas deinstitucionalizācijas plānu."