Izņemot prof. Ivara Ījaba lekciju otrdien, 15.decembrī, pulksten 17 "Promenade Hotel", konference  par kādreiz visuvareno VDK notiks tādā pašā sabiedrībai nepieejamā formā kā pirms 30 gadiem .

Tie liepājnieki, kas vakar "Kurzemes Vārdā" vai interneta vietnēs irliepaja.lv, www.liepajniekiem.lv un lu.lv/vdkkomisija beidzot uzzināja par triju dienu starptautisku konferenci koncertzālē "Lielais dzintars" par totalitārismu, varēja būt un laikam joprojām ir gana izbrīnīti un vīlušies. Izrādās, ka pieteiktais pasākums, izņemot profesora Ivara Ījaba lekciju šodien pulksten 17 "Lielajā dzintarā" atbilstoši veltītajai tēmai par kādreiz visuvareno VDK trīs dienas notiks tādā pašā pirms trīsdesmit gadiem sabiedrībai nepieejamā formā!

Ja "Kurzemes Vārds" par šo gauži novēloto ziņu vēl bija pacenties kaut cik saprotami vietējos "lauciniekus " informēt, tad Latvijas Universitātes VDK komisijas mājas lapas ziņā, kas ievietota 7. decembrī, skaidri un gaiši rakstīts: LPSR Valsts drošības komitejas(!!!) starptautiskā zinātniskā konference: "Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija". Nosaukums tāds, ka šķiet, ka nu patiesi no tumšiem kaktiem izniris VDK.

Liepājnieku uzvārdi Valsts drošības komitejas dokumentos, no darba pieredzes arhīvā to zinu, sastopami jo bieži. Droši vien daudziem no viņiem kā klausītajiem būtu bijis interesanti noklausīties konferences pētnieku pieteiktos ziņojumus, un ne tikai profesora I. Ījaba lekciju!

Aptaujājot kādreizējos tautfrontiešus, tūrisma gidus, žurnālistus, pat muzeja darbiniekus sapratu, ka ar plašo lektoru un pētnieku uzstāšanos kuplinātais pasākums nebūs arī šiem liepājniekiem pieejams. Toties būs pusdienas, vakariņas, koncerts – nu līdzīgi tam, kā padomju laikos gada nogalē, kad iestāde nebija apguvusi piešķirtos fondus, decembrī drudžaini atprečoja resoru budžetu, pērkot nevajadzīgas lietas vai kolektīvi "tuvinājās" pie deficītu galdiem.

Pielikumā – sabiedrībai "nepieejamās" konferences dienu darba kārtības programma:

Totalitārisma sabiedrības kontrole un represijas: dokumentu izpēte un tās metodoloģija 2015. gada 15., 16. un 17. decembrī Liepāja, “Lielais dzintars”

Konferences programma *3. decembra versija

Otrdiena, 2015. gada 15. decembris
9:30
14:00
Izbraukšana no Arhitektu ielas pie Latvijas Universitātes
Ekskursija uz Liepājas Kara ostas cietumu
15:30
Zilais brīnums
16:00
Iekārtošanās viesnīcā
17:00 – 18:30 Publiskā lekcija un diskusija. Dr. sc. pol. Ivars Ījabs. Satversmes ievadā iekļautais 'totalitārisms' un 'komunistiskais režīms': ideju vēsture un transformācija. Likumdevēja LPSR VDK zinātniskās izpētēs komisijai noteiktais uzdevums
19:00
Vakariņas, saviesīgā daļa

Trešdiena, 2015. gada 16. decembris
9:00 – 9:30
Pulcēšanās un reģistrācija
9:30 Konferences atklāšana
Dr. habil. biol. Indriķis Muižnieks, Latvijas Universitātes rektors
9:40
Dr. math. Kārlis Šadurskis, 12. Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs
9:50
Dr. hist., Dr. hist. h. c. (LZA) Kārlis Kangeris, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētājs Pārskats par LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas 2015. gada darbu
10:10 – 11:30 1.sēde. Vada Kārlis Kangeris
Dr. hist. Meelis Maripuu Igaunijas Vēsturiskās atmiņas institūts, (Igaunija). Igaunijas pieredze ar atslepenotajiem VDK dokumentiem
Dr. iur. Kristīne Jarinovska, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas priekšsēdētāja vietniece LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes aktuālie aspekti
Ph.D. Geoffrey Swain, Glāzgovas universitāte (Apvienotā Karaliste). Dr. habil. philol., Dr. hist. Boriss Sokolovs (Krievija). PSRS Valsts drošības komitejas Baltijā un Austrumeiropas totalitāro režīmu specdienestu arhīvu izpētes metodoloģiskie aspekti. Skats no Maskavas
11:30 – 11:45
Kafijas pauze
11:45 – 13:15 2.sēde. Vada Kristīne Jarinovska Dr. hist. Arunas Bubnys, Lietuvas genocīda un pretošanās centrs (Lietuva). VDK mantojums Lietuvā — dokumenti, to pieejamība, izmantošana un reakcijas sabiedrībā
Dr. hist. Ritvars Jansons, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas pieaicinātais eksperts. Latvijas PSR drošības iestāžu darbība (1944–1956)
Dr. hist. Gints Zelmenis, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pieaicinātais eksperts. Latvijas PSR Valsts drošības komiteja un divdesmitā gadsimta astoņdesmito gadu politiskās represijas okupētajā Latvijā. Izpētes iespējas
M. iur. Juris Stukāns, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pieaicinātais eksperts. Sadarbības fakta ar Latvijas PSR Valsts drošības komiteju konstatēšanas tiesiskie un procesuālie aspekti
M. iur. Linards Muciņš, Rīgas Stradiņa universitātes docētājs, LPSR Valsts drošības komitejas dokumentu pārņemšanas atbildīgā amatpersona "Zilais brīnums" Liepājā. Vēl viena vieta PSRS okupācijas noziegumu pret ius cogens normām
13:15 – 14:30
Pusdienas
14:30 – 15:40 3.sēde. Vada Eva Eglāja-Kristsone
Dr. phil. Solveiga Krūmiņa-Koņkova, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas locekle. Sadarbība starp Latvijas PSR Valsts drošības komitejas un PSRS Reliģisko kultu lietu padomes pilnvaroto Latvijas PSR (1944–1954)
Madara Brūnava, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte. Reliģijas kontrole Latvijas PSR. Mazo kristīgo konfesiju piemērs (1956–1959)
Dr.philol. Eva Eglāja-Kristsone, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pieaicinātā eksperte. Latvijas PSR Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs dokumenti Latvijas PSR Ministru Padomes kolekcijā
B. hist. Marta Starostina, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte. Izklaides un kultūras sarīkojumi trimdas latviešu tūristiem. Vissavienības akciju sabiedrības “Intūrists” Rīgas nodaļas un Latvijas PSR Komitejas kultūras sakariem ar tautiešiem ārzemēs sadarbība
M. philol. Agija Ābiķe-Kondrāte, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte. “Strādājošajiem – veselīgu atpūtu!” Kad Rīgā un Jūrmalā – saule zenītā! Latvijas PSR Valsts drošības komitejas un represīvo institūciju darbība radošo profesiju pārstāvju veselības aprūpes, radošā darba un atpūtas nodrošināšanā
B. philol. Signe Raudive, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte. ‘’Jaunais autors’’ versus ‘’jaunais padomju autors’’. Latvijas Padomju rakstnieku savienības Jauno autoru darba organizēšanas komisijas un Jauno literātu apvienību darbība (1945–1968)
Dr. sc. comm. Mārtiņš Kaprāns, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis. Latvijas PSR masu mediju cenzūra. “Glavļit” darbība divdesmitā gadsimta sešdesmitajos un septiņdesmitajos gados
15:40 – 16:00
Kafijas pauze
16:00 – 17:15 4.sēde. Vada Solveiga Krūmiņa-Koņkova
Dr. hist. Raimonds Cerūzis, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas loceklis. Dekomunizācija Centrālajā un Austrumeiropā. Tipiskākie piemēri
M. hist. Artūrs Žvinklis, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas loceklis. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas personālsastāva zinātniskās izpētes problemātika
Dr. hist. Jānis Taurēns, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas loceklis. Diskusijas par Latvijas PSR Valsts drošības komitejas mantojuma problēmu pēc Latvijas neatkarības atjaunošanas
Diskusijas
19:00
Liepājas daudzfunkcionālajā zālē “Lielais Dzintars” Nilss Landgrēns un Latvijas Radio Bigbends Funky Christmas vai brīvais laiks

Ceturtdiena, 2015. gada 17. decembris
10:00 – 11:10 5.sēde. Vada Mārtiņš Kaprāns
Dr. hist. Ineta Lipša, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pieaicinātā eksperte. Privātās dzīves uzraudzīšana un kontrole Latvijas PSR, izmantojot valsts represīvos mehānismus
Dr. iur. Jānis Lazdiņš, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis
Dr. iur. Elīna Grigore-Bāra, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pieaicinātā eksperte. Latvijas PSR Valsts drošības komitejai kā izziņas iestādei piekritīgās lietas
Dr. hist. Jānis Ķeruss, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas loceklis. Bēgšana zvejnieku laivās no Liepājas kolhoza “Boļševiks”(1952 – 1981). Motīvi, norise, varas īstenotāju reakcija
Anastasija Smirnova, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte. Latvijā iebraukušo etnisko minoritāšu pārstāvju nevardarbīgā pretošanās padomju režīmam LPSR Valsts drošības komitejas krimināllietu atspoguļojumā (1956–1968)
B. hist. Mārtiņš Dātavs, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendiāts. Staļina kritikas atspoguļojums Latvijas PSR drošības iestāžu ierosinātajās krimināllietās
M. philol. Kristīne Rotbaha, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte. Latvju nacionālās jaunatnes apvienības (LNJA) Valkas grupa (1945). Atmiņu mantojums
B. hist. Agnija Ruhocka, LPSR Valsts drošības komitejas zinātniskās izpētes komisijas stipendiāte. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas Bauskas rajona nodaļas darbība un iedzīvotāju nevardarbīgā pretošanās (1954–1985)
11:10 – 11:30
Kafijas pauze
11:30 – 12:40
6.sēde. Vada Jānis Lazdiņš
Dr. hist. Ainārs Bambals, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis. PSRS un Latvijas PSR Valsts drošības komitejas dokumentu pārņemšanas process Latvijas Republikā
M. sc. comp. Ilmārs Poikāns, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas pieaicinātais eksperts. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas rīcību atspoguļojošā dokumentārā mantojuma digitalizācija
B. hist. Gatis Liepiņš, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis. Latvijas Nacionālā arhīva Latvijas Valsts arhīvā esošā fonda “PSRS Iekšlietu Tautas komisariāta pārbaudes un filtrācijas punktos un nometnēs ieslodzīto Latvijas iedzīvotāju personas lietas” dokumentu analīze
M. hist. Bonifācijs Daukšts, LPSR VDK zinātniskās izpētes komisijas loceklis. Latvijas PSR Valsts drošības komitejas un komjaunatnes sadarbība (1945-1964)
13:00 – 14:30
Pusdienas
15:00
Autobuss izbrauc uz Rīgu
19:00
Liepājas daudzfunkcionālajā zālē “Lielais Dzintars” – Valsts akadēmiskais koris “Latvija” un Liepājas Simfoniskais orķestris (diriģents Andress Mustonens (Igaunija), solisti Inga Šlubovska-Kancēviča, Laura Grecka un Murats Karahans (Turcija)) Ziemassvētkos Johans Sebastiāns Bahs - Trešais Brandenburgas koncerts Solmažorā BWV 1048, Kantāte Gods Dievam Augstībā BMW 191 Fēlikss Mendelsons-Bartoldijs - Motete Gavilējiet Tam Kungam op.69 Nr.2 (100 psalms), Otrā simfonija Slavas dziesma op.52 (par personīgiem līdzekļiem: kolēģiem, kuri vēlās aizkavēties Liepājā)